Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Google avancerad sökning på Utkiken

Kollapsa

Butten set 1

Google avancerad sökning för Utkikens användare
Utkiken har skapat några olika sökmoduler hos Google som ska underlätta för er att hitta bra information på Google. Grunden är att vi begränsat antalet sajter Google söker på och dessutom delat in dem i kategorier.

Sök hos räddningstjänst
Här är sökningen avgränsad till svenska räddningstjänsters och kommuners webbsajter.

Sök hos myndigheter
Här är sökningen avgränsad till svenska myndigheter samt flera stora nationella organisationer som kan vara intressant ur ett räddningstjänstperspektiv. Till exempel MSB, SKL och Haverikommissionen finns med i urvalet men även Brandskyddsföreningen, Svensk utryckningsfordonsförening med flera.

På gång
Det har kommit in ett önskemål om att ta med utländska räddningstjänster i en egen anpassad sökning. Detta kommer att ske när uppgraderingen av Utkiken för övrigt är klar.

Working...
X