MSB har gjort en video som berättar om upplägget av den nya utbildningen för räddningstjänstpersonal i beredskap.