Efter en olycka där en privatperson tillverkat en bomb bedömde polisens bombtekniker att det fanns ostabila kemikalier kvar i byggnaderna som kunde explodera. Det medförde att räddningstjänsten eldade ner byggnaderna utan att övriga boende kunde få med sig sina tillhörigheter.Läs mer här: http://www.firefighternation.com/art...chemicals.html