Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Verksamhetsklass 5b, Vk5b

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Verksamhetsklass 5b, Vk5b

  I detta ämne samlas frågor till, och svar från, Boverket som handlar om verksamhetsklass 5b, Vk5b där frågorna är av blandad och allmän karaktär.

  Nyckelord: Verksamhetsklass 5b Vk5b sprinkler boendesprinkler
  Senast ändrad av PO; 2014-01-23, 09:22.

 • #2
  Är boendesprinkler godkänt vid ombyggnad av Vk5b?

  En Vk5b ska byggas om och frågeställaren undrar om boendesprinkler är accepterat släcksystem? Dessutom undrar han om det räcker med att sprinkla den ombyggda delen eller om det ska ske även i andra delar av byggnaden.

  Boverket besvarar frågan i nedanstående dokument.

  Nyckelord: ombyggnad sprinkler boendesprinkler BBR 5:2522 Vk5b vårdboende LSS-boende
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Blandade frågor om Vk5b

   Boverket besvarar nedanstående frågor om Verksamhetsklass 5b, Vk5b.
   1. Vad har korridorer utanför boenderum i VK 5B för status? Vanlig korridor eller status utrymningsväg? Klargörande behövs för att ta ställning till den brandtekniska utformningen i dessa byggnader t ex gångavstånd i eller till utrymningsväg, ytskikt på väggar och tak, nödbelysning m.m.

   2. Vilka andra utrymmen kan stå i öppen förbindelse med boenderum förutom korridorer inklusive dagrum och kök? Får t ex ett kontor eller förråd ingå i gemensam brandcell med korridoren då dagrum och kök gör detta.

   3. Behöver kontor, förråd eller andra utrymmen som vetter mot korridoren utföras med boendesprinkler om dessa utrymmen är brandtekniskt avskiljda från korridoren?
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Tolkningar i samband med Vk5b, behovsprövat boende

    Boverket besvarar flera frågor från en räddningstjänst om behovsprövat boende, Vk5B.
    Är en ändring från vanliga lägenheter till behovsprövat boende en väsentlig verksamhetsförändring som ställer krav på att bygglov ska sökas?

    Hur ska jag tolka "de boende inte kan förväntas utrymma på egen hand"? Hur stort vårdbehov ska de ha för att uppfylla det kravet i dagens byggregler enligt Boverket? Räcker det att det finns ett vårdbehov som är tillgodosett av kommunen?

    Hur ska vi hantera "satellit" lägenheterna? Är de att anse som Vk 3 eller Vk 5B? Behovsprövningen finns och förmågan att utrymma på egen hand kan vara begränsad. Det blir en stor påverkan på den enskilde individen om t.ex. en lägenhet bland 10 vanliga ska utformas med alternativ utrymningsväg via dörr i fasad och trappa till mark samt sprinkler.

    Om kommunen ändrar behovsprövningen så att bostäderna utgörs av "annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS" så antar jag att lägenheterna är att tolka som Vk 3, är det rätt tolkat?

    Om en kommun väljer att bygga trygghetsbostäder för äldre personer som behovsprövas av kommunen och det i byggnaden placeras en lokal från vilken hemtjänsten utgår, är detta att tolka som Vk 3 eller som Vk 5B?
    Är grannbyggnaden som inte innehåller hemtjänstens lokal att tolka som Vk 3 eller Vk 5B? Hemtjänsten är tänkt att finnas för de boende i byggnaden och närliggande byggnader. Bedömningen blir svår när en del av de boende inte kan förväntas utrymma på egen hand och en del för tillfället kan förväntas göra det. Vad gäller för hela byggnadens bedömning, Vk 3 eller Vk 5B?
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av MS; 2020-07-29, 05:08.

    Kommentera


    • #5
     Kan man undvika sprinkler i en Vk5b?

     Boverket besvarar en fråga från en räddningstjänst om det är möjligt att dela upp en Vk5b i mindre delar med brandcellsgränser och klassa delar av den som en annan verksamhetsklass. I svaret beskriver man när det är möjligt och inte möjligt.
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

     Kommentera


     • #6
      Mer om sprinkler i Vk5b

      Bifogat finns en frågeställning om boendesprinkler i Vk5b.
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
      Senast ändrad av PO; 2016-11-29, 13:45.

      Kommentera


      • #7
       Avsteg från BBR för Vk5b pga boendesprinkler?

       Boverket besvarar en fråga om avsteg från BBR för en Vk5b om det installeras boendesprinkler.
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

       Kommentera


       • #8
        Är korttidsboende ett sjukhus eller vårdboende?

        Boverket besvarar en fråga om korttidsboende ska klassas som Vk5B eller Vk5C.
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

        Kommentera


        • #9
         Går det att ha en sovsal och gemensamt badrum i Vk5B för fyra personer? Boverket - 2017

         En kommun vill arrangera ett korttidsboende / slussboende genom att ha en sovsal för fyra personer med gemensamt badrum i en befintlig Vk5B. Är det möjligt?
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

         Kommentera


         • #10
          Vilken verksamhetsklass när socialförvaltningen hyr "vanliga" lägenheter som lägenhet för "särskild service"?

          Boverket besvarar en fråga som dessutom hänger ihop med en fråga som finns lite längre upp i denna tråden: www.utkiken.net/node/12033
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

          Kommentera


          • #11
           Verksamhetsklass för korttidsboende, Boverket - 2019

           Boverket besvarar en fråga om indelning i verksamhetsklasser samt ger exempel på lagstiftningar som behovsprövning kan ske mot.
           Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

           Kommentera


           • #12
            Projektering av vk5B och krav på automatiskt släcksystem, Boverket - 2019

            Boverket besvarar en fråga om varför gemensamma utrymmen ofta inte sprinklas.
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

            Kommentera

            Working...
            X