Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.
Kategori Ämnen Inlägg Senaste inlägg
Boverkets diarie
Underforum
Underforum
Underforum
Underforum
Underforum
Underforum
Underforum
Underforum
Underforum
Underforum
Brandmyndigheter
Vägledningar
Cirkulär och andra utskick från Statens brandinspektion, Statens brandnämnd, Räddningsverket och MSB.
Underforum
Ämnesvis (95/505)
MSBs diarie
Intressanta utdrag ur MSBs diarie.
Underforum
Tillsyn, LSO (14/69)
Naturolyckor (2/4)
Övrigt (18/30)
Domstolar och andra granskare
Lagen om skydd mot olyckor
I detta forum samlas domar som har med Lagen om skydd mot olyckor att göra.
Ämnen: 21 Inlägg: 46
21 46
Lag om brandfarlig och explosiv vara
Domar som har med Lagen om brandfarlig och explosiv vara att göra.
Ämnen: 5 Inlägg: 5
5 5
Sotning och brandskyddskontroll
Domar som handlar om sotning och brandskyddskontroll.
Ämnen: 1 Inlägg: 5
Senaste inlägg: Sotning av egen fastighet
1 5
PO
av PO
Räddningskostnadsnämnden
I detta forum samlas utlåtanden från Räddningskostnadsnämnden.
Ämnen: 37 Inlägg: 37
37 37
Plan- och Bygglagen
I detta forum samlas domar som har med Plan- och Bygglagen att göra.
Ämnen: 8 Inlägg: 9
8 9
Trafik och utryckning
I detta forum samlas juridisk information som har med trafik i förhållande till beredskap och utryckning att göra.
Ämnen: 2 Inlägg: 5
2 5
Miljöbalken
I detta forum samlas domar som har med Miljöbalken att göra.
Ämnen: 7 Inlägg: 17
7 17
Administration och personalfrågor
Domar som har med administration- och personalfrågor att göra
Ämnen: 11 Inlägg: 23
11 23
Brottsmål-brand och skadegörelse
Domar från brottsmål som har med brand och annan skadegörelse/sabotage att göra.
Ämnen: 12 Inlägg: 16
12 16
Övriga domar och beslut
Domar och myndighetsbeslut som på något sätt kan vara intressanta för räddningstjänsten.
Ämnen: 57 Inlägg: 101
57 101
Justitieombudsmannen
I detta forum finns intressanta utlåtande från Justitieombudsmannen. (Jo,jag vet att inte JO tillhör domstolarna. Det passar dock ganska bra här.)
Ämnen: 25 Inlägg: 63
25 63
Riksrevisionsverket
I detta forum finns intressanta utlåtande från Riksrevisionsverket.
Ämnen: 7 Inlägg: 10
7 10
Statliga utredningar
I detta forum samlas statliga utredningar.
Ämnen: 43 Inlägg: 177
Senaste inlägg: Automatiserad körning
43 177
PO
av PO
Konkurrensverket
I detta forum finns intressanta utlåtande från Konkurrensverket.
Ämnen: 3 Inlägg: 3
3 3
Integritetsskyddsmyndigheten
I detta forum finns intressanta utlåtanden och beslut från Konkurrensverket.
Ämnen: 1 Inlägg: 2
1 2
Andra juridiska tolkningar
I detta forum finns intressanta tolkningar av diverse lagstiftningar.
Ämnen: 1 Inlägg: 3
1 3
Remisser
Remisser
Ämnen: 5 Inlägg: 11
5 11

Senaste inlägg

Kollapsa

 • Svar i Farlig verksamhet, Seveso-anläggningar
  av PO
  Vägledning: Att informera allmänheten enligt Sevesolagen, MSB - 2022

  MSB har släppt en vägledning om att informera allmänheten enligt...
  2022-01-18, 13:45
 • Farlig verksamhet, Seveso-anläggningar
  av PO
  I detta ämne samlas vägledningar från MSB som handlar om farlig verksamhet och Seveso-anläggningar.

  Nyckelord: LSO 2:4 Farlig anläggning...
  2022-01-18, 13:43
 • Svar i Frivilligverksamhet
  av PO
  Remiss på vägledning om frivilligsamverkan, MSB - 2022

  MSB har släppt de fyra första kapitlen i en vägledning om frivilligsamverkan på...
  2022-01-18, 13:33
 • Frivilligverksamhet
  av PO
  I detta ämnet samlas vägledningar från MSB om frivilligsamverkan.

  Nyckelord: frivilliga civil beredskap civila insatspersoner
  2022-01-18, 13:28
 • Svar i Skyddsobjekt och räddningsinsats
  av PO
  Skyddslagen vs Lagen om skydd mot olyckor, MSB - 2021

  MSB besvarar en fråga som handlar om operativ insats på skyddsobjekt och att det...
  2022-01-14, 16:07

widget_php_title_defaultvalue

Kollapsa

Working...
X