Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Verksamhetsklass 6, Vk6

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Verksamhetsklass 6, Vk6

  I detta ämne samlas frågor till, och svar från, Boverket som handlar om verksamhetsklass 6, lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp.

  Nyckelord: verksamhetsklass 6 vk6 brandfarlig vara

 • #2
  Är ett mindre labb med brandfarlig vara att anse som Vk6?

  Boverket besvarar en fråga om ett laboratorium där det används brandfarlig vara automatiskt är att betrakta som verksamhetsklass 6.

  Nyckelord: vk6 verksamhetsklass 6
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Lab är ofta VK6

   Hej.
   Enligt BFS 2011:26 är texten följande i föreskriften:
   "Verksamhetsklass 6 omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp".
   Alla vi som arbetat med kemikalier som är brandfarliga på ett lab skulle nog betrakta ett lab som lokal där brand dels har högre sannolikhet för uppkomst och där man kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp. Enligt de tolkningar som MSB gör får man ju ha upp till 10 liter brandfarliga vätskor framme på ett lab utan avskiljning. Gör ett enkelt experiment, häll ut 10 liter aceton, bensin, etanol eller annan brandfarlig vätska och tänd på den. Får man ett omfattande snabbt förlopp eller inte? Självklart blir ja svar eller hur? Det tycker jag med. Vilken verksamhetsklass ska man då bedöma att det blir? VK1? nja, enligt min åsikt är det VK6 i ett sådant fall. Varför ska man inte ha en butik med lite T-sprit som VK6? Jo, där har du inte öppen hantering och tändkälla utan enbart sluten hantering av fabriksförslutna förpackningar. Alltså finns inte den höjda sannolikheten som är ett kriterium enligt BFS 2011:6. Tillverkning av brandfarliga vätskor har man inte på många lab. Däremot använder man dem som lösningsmedel vilket inte heller kan ses som bearbetning. Skulle de inte omfattas av VK6 så finns bara VK1 alltså ungefär samma risk som ett kontor. Ett lab för metallprovning av hållfasthet ja det är VK1. Ett ljudlab också. Men inte ett kemlab med hantering av brandfarlig vätska i mer än obetydlig omfattning. 10 liter är inte obetydlig på ett lab.
   Åke Persson, Brandskyddsföreningen

   Kommentera


   • #4
    Kan en sprutbox vara Vk6?

    Boverket besvarar en fråga om en EX-klassning eller hantering av brandfarliga varor kan vara anledning att klassa en verksamhet till Vk6. Svaret från Boverket ger inte så mycket, men hänvisar till de vägledningar som finns i ämnet.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av PO; 2016-05-17, 13:00.

    Kommentera


    • akepersson
     akepersson skriver
     Ändra kommentar
     Enligt Boverket så hänvisar de för definition till Starkströmsföreskrifterna. Där finns som allmänna råd en uppräkning av verksamheter:
     "Utrymmen som avses är
     dels utrymmen där maskinell bearbetning av trä förekommer yrkesmässigt,
     dels utrymmen där bearbetning eller lagring av textilämnen förekommer på sådant sätt att lättantändligt stoft anhopas i större mängd,
     dels utrymmen där lättantändligt stoft, t.ex. färgpulver eller mjöl anhopas i större mängd, men där fara för explosion inte föreligger,
     dels vissa utrymmen i jordbrukets produktionsbyggnader.
     Sådana utrymmen finns bland annat inom trä-, textil-, pappers- och plastindustrin och i fabriker för färg- och kemiska produkter, kvarnar och spannmålslager." (ELSÄKFS 1999:5 § 482.2)
     Medan ELSÄK S har § 850 för områden där det finns explosionsrisk:
     "Föreskrifterna i detta avsnitt gäller för utrymmen vilka klassificeras som riskområde vid hantering av
     – brandfarliga varor,
     – explosiva varor,
     – ämnen som består av eller kan ge upphov till annat brännbart damm än från explosivämne."

     Alltså anser inte Elsäkerhetsverket att explosionsfarliga rum är att jämställa brandfarliga rum.
     Hänvisningar finns även till LBE men det är många vaga formuleringar som liksom dagens definition av VK6 måste tolkas.
     Skulle man kunna beräkna ett utrymmes brandbelastning och sätta en gräns? exempelvis 1800MJ/m2?
     Antagligen skulle de flesta sprutboxar då inte hamna i VK6, medan lagret för färg blir VK6... Logiskt är det inte alltid.
     För VK6 är sannolikheten också ett kriterium, inte enbart konsekvenser. Så för min del tycker jag att så länge som inte Boverket (eller annan myndighet) vill ge en tydligare vägledning så är det möjligt att tolka. Min tolkning blir då att till VK6 hör all verksamhet som ger anledning till klassning av explosionsfarliga områden samt förvaring av lätt antändbara ämnen i så stor mängd att man i rummet/utrymmet överskrider 1600 MJ/m2.

    • Jan Nählinder
     Jan Nählinder skriver
     Ändra kommentar
     Tack för lite ställningstagande och klargörande!
     Skulle dock vilja säkerställa att jag tolkar din tolkning rätt:-)

     Du anser att alla klassade utrymmen är att betrakta som Vk6.
     Kravet bör också gälla utrymmen innehållande stor mängd (>1600 MJ/m2) lättandändligt material.
     Dvs. något av kriterierna skall vara uppfyllt.

     Jag tycker detta verkar rimligt men att man till det första kriteriet också kopplar effekten av en explosion i ett rum . Dvs en explosion, eller ett snabbt brandförlopp, skall påverka större delen av den lokal den inträffar i om det med automatik skall bli Vk6.

     Den största skillanden mellan t ex Vk1 och Vk6 i BBR är 15 eller 45 meter gångavstånd till utrymningsväg och det kortare gångavståndet är i min mening bara till nytta om det är snabba brandförlopp som påverkar hela lokalen.

    • swirstroem
     swirstroem skriver
     Ändra kommentar
     Jag har sett det som att Vk6 gäller verksamheter som uttryckligen inte omfattas av LBE men ändå är särskilt intressanta m a p risk för brand och explosion. Där hantering av brf. vara sker gäller redan LBE med tillhörande föreskrifter och BBR behöver därför inte beröra dessa verksamheter särskilt. Slutsatsen blir då att verksamhet enligt LBE aldrig (eller endast i undantagsfall) omfattas av Vk6.

   • #5
    Jag har lite svårt att se det på det viset, men jag ser logiken i det du skriver. Kanske den viktigaste slutsatsen är den som jag drog redan innan jag ställde frågan till Boverket, nämligen att Vk6 kravet behöver bättre vägledning. Nu tolkas det friskt utifrån var och ens egna utgångspunkter, det kan inte vara acceptabelt.

    Kommentera


    • #6
     Var ett tag sedan jag tittade in här... Har helt enkelt haft för mycket annat på gång. Tolkningen att det som omfattas av LBE inte skulle omfattas av VK6 är en helt ny idé för mig. Och totalt främmande för hur lagstiftningen tidigare tolkats. LBE innehåller inte i någon av sina paragrafer ett ord om byggnadstekniskt brandskydd. Under min tid på SÄI och SRV hänvisade vi alltid till BBR (med föregångare exempelvis SBN 80) när det gällde byggnadstekniskt brandskydd. Läser man historiskt igenom byggreglerna och LBEs föregångare så hittar man "Brandfarlig verksamhet" med en del tilläggskrav i byggreglerna, men inte något om brandskydd i byggnad i LBE med föreskrifter. Däremot finns det i rådsdelar till LBE vissa mängdbegränsningar för olika typer av byggnader med olika bra brandskydd. Att vända på synsättet enligt principen att en byggnad (eller del av byggnad) ska vara byggd så den klarar Boverkets krav. Sedan kommer verksamheten in och komplicerar det, är det fråga om brandfarlig vara av viss typ så tillåts vissa mängder och så vidare. Men gångavstånd diskuteras inte. Däremot ger bättre klass (A60 istället för B30) möjlighet att förvara större mängd av samma typ. Likaså vilken verksamhet det är fråga om, en industriell hantering kan inte ha samma mängd som en förvaring i lagerbyggnad. LBE ser det fortfarande på likartat sätt. Men nu behöver man göra en egen riskanalys för att komma underfund om den önskade verksamheten är tillräckligt säker. Något som tidigare var gjort genom att man följde myndighetens rekommendationer. Samtidigt har verksamhetsklasserna införts. "Brandfarligt rum" gällde även sågverk om jag minns rätt. Till vilken VK ska ett sågverk höra? VK1 eller VK6? Jag tycker nog att man ska låta BBR styra byggnadstekniska skyddet men att man måste börja se till andemeningen med LBE att skydda samhället från de brandfarliga eller explosiva varorna. Där då VK kan få betydelse för utrymningen och hänsyn kan tas till sprinkler eller andra installationer för att ge ett betryggande skydd. Vilket är vad LBE egentligen kräver. Så börja göra riskanalyser och visa att anläggningen är tillräckligt bra för att kunna ha de produkter man vill ha i de mängder som behövs.

     Kommentera


     • #7
      Forskningslabb med öppen hantering av brandfarliga varor, Boverket - 2019

      Boverket besvarar en fråga om verksamhetsklassificering av forskningslabb.
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

      Kommentera


      • #8
       Verksamhet där förvaring av litiumjonbatterier förekommer i mer än begränsad omfattning, Boverket - 2018

       Boverket besvarar en fråga om verksamhetsklassificering av verksamhet där litiumjonbatterier förekommer i mer än begränsad omfattning anses tillhöra verksamhetsklass 6 enligt BBR. Detta på grund av att denna typ av batterier får ett snabbt och intensivt brandförlopp, samt att flera försvårande aspekter vid släckningen riskerar även brandförloppet att bli långt och resultera i stor brandspridning.
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

       Kommentera

       Working...
       X