Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Trapphus, hissar och brandsluss

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Trapphus, hissar och brandsluss

  I detta ämne samlas frågor till, och svar från, Boverket som handlar om trapphus, hisschakt och brandslussar i förhållande till kapitel 5 i BBR.

  Nyckelord: brandsluss trapphus tr1 hiss hisschakt brandavskiljning
  Senast ändrad av Annons; 2021-12-15, 10:52.

 • #2
  Trapphus TR1 - definition, anslutning källare, hiss

  I bifogade dokument besvarar boverket några frågor om TR1-trapphus:
  Vad ingår i Tr1 definitionen? Är det bara själva trappan? Eller kombinationen Trappa/brandsluss/hiss(ar)?
  Både LTH‐handboken och SBF‐handboken verkar ha tolkat BBR 5:245 som att en Tr1‐trappa inte får ansluta till varken källare eller markplan, dvs ingen dörr mellan Tr1‐trappa och brandsluss i markplan utan endast dörr till det fria från Tr1‐trappan i markplan. Stämmer verkligen detta med kraven i allmänna rådet i BBR?
  Att Tr1 inte bör gå ner i källare står ganska klart, men att den inte får ansluta till brandsluss i markplan (i kombination med separat dörr till det fria direkt från trappan) verkar konstigt.
  Vad gäller?
  I allmänna rådet till 5:245 står att hisschakt inte bör stå i förbindelse med plan under det plan som används för utrymning mot det fria. Gäller detta enbart för de fall hissen är belägen i själva Tr1‐trappdelen? Eller gäller det även hissar som angränsar till brandslussen eller samtliga hissar i en byggnad med Tr1‐trapphus?
  Vad menas med att brandsluss inte bör stå i förbindelse med ett plan som är beläget under det plan som används för utrymning mot det fria? Är det alls tillåtet med trappa till källaren någonstans inom en byggnad med Tr1‐trappa? Hur många branddörrar behövs i så fall mellan brandslussen till Tr1 och källartrappan?
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
  Senast ändrad av MM; 2020-10-15, 05:44.

  Kommentera


  • #3
   Storlekskrav på öppningen mot det fria i brandsluss - 2016

   Boverket besvarar en fråga om det finns något storlekskrav på öppningarna mot det fria i en brandsluss för ett TR1-trapphus.
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Sprinklersystem i hissmaskinrum, Boverket - 2018

    Boverket besvarar en fråga gällande vilka krav som gäller om man använder sprinklersystem i hissmaskinrum.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera


    • #5
     Brandslussar i flerbostadshus, Boverket - 2019

     Boverket besvarar fråga om tekniska egenskapskrav, tillgänglighetskrav och krav på skydd av brandsluss. Frågeställaren ser vissa problem med dörrar med "Free Swing" som problematiska.
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
     Senast ändrad av PO; 2020-05-07, 12:18.

     Kommentera


     • #6
      Ljudabsorbenter i trapphus, Boverket - 2019

      Boverket besvarar en fråga gällande att sätta upp ljudabsorbenter på väggar i trapphus på en skola med två våningar.
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

      Kommentera


      • #7
       Krav på hissar i händelse av brand, Boverket - 2019

       Boverket besvarar en fråga om hissar ska åka ner till entréplan eller ett alternativt stamplan i händelse av brand. Frågan gäller ej evakueringshissar.
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

       Kommentera


       • #8
        Ersätta brandknapp med rökdetektor, Boverket - 2020

        Boverket besvarar en fråga om man vid nyinstallation av hiss får ersätta brandknapp i entrén med en rökdetektor i hisschakt och vad det i så fall är för krav.
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

        Kommentera


        • #9
         Branddörrar i trapphus (7-våningshus), Boverket - 2020

         Boverket besvarar en fråga om dörröppnare på brandsluss och krav på dörrar:
         Dörröppnare på brandsluss
         Får branddörr (brandslussen) i trapphuset på bottenplan ha dörröppnare? Det vill säga man trycker på en knapp på väggen så öppnas dörren. Eller behöver den ha magnetlås som håller dörren öppen och som stängs automatiskt vid brand? Eller vad gäller?

         Krav på dörr
         Får lägenhetsdörr användas som branddörr i trapphus? Det vill säga branddörrarna i trapphuset har samma märkning som lägenhetsdörrarna.
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

         Kommentera


         • #10
          Hisskablar EI 30, Boverket - 2022

          Boverket besvarar en fråga gällande när kablar till hiss behöver vara av EI 30 klass.
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

          Kommentera


          • #11
           Definition av trapphus, Boverket - 2022

           Boverket besvarar en fråga gällande definition av trapphus:

           Hej! Jag refererar till det svaret jag har klippt in från början kring trapphus. Där jag tycker det verkar konstigt att ett trapphus inte behöver väggar eller tak. Någonstans saknas sunt förnuft. Det svaret innebär att alla trappor utomhus skulle vara trapphus och så kan inte vara meningen. Detta är dock så den som fått svaret har tolkat svaret. Därav skulle jag vilja reda ut det. Och med de svar du ger så upplever jag att det är entydigt att ett trapphus kräver väggar och tak. I annat fall är det ”bara” en trappa. Men du får gärna vidarebefordra till sakkunniga inom brand.
           Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
           Senast ändrad av MM; 2023-10-30, 09:29.

           Kommentera


           • #12
            Krav på brandgasventilation i hissar, Boverket - 2022

            Boverket svarar på en fråga gällande krav på brandgasventilation i hissar - Finns det tvingande krav på brandgasventilation i nya hissar?
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

            Kommentera


            • #13
             Installation av hiss, Boverket - 2022

             Boverket besvarar en fråga gällande installation av hiss i flerbostadshus:

             Hiss-skenan inkräktar 20cm av trappans bredd (se bifogat dokument) och då uppfylls inte BBR 5:334. Hissens parkeringsplats kan flyttas längre från trappan. Finns det några avsteg i BBR man kan använda sig av i ovan ärende ?​
             Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

             Kommentera

             Annonser

             Kollapsa

             Working...
             X