Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Stegutrymning med räddningstjänstens stegar, BBR 19 -

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Stegutrymning med räddningstjänstens stegar, BBR 19 -

  I detta ämne samlas frågor till, och svar från, Boverket som handlar om utrymning via räddningstjänstens stegar enligt BBR 19 och framåt.

  Nyckelord: utrymning stegutrymning utskjutsstege skarvstege maskinstege höjdfordon insatstid
  Senast ändrad av PO; 2015-06-02, 08:51.

 • #2
  Ska de boende kunna utrymma själv via stege eller ska de bäras ut?

  Boverket besvarar en fråga från en räddningstjänst angående stegutrymning av bostäder. Svaret är väl inte av den allra tydligaste sorten, men ger ändå en del intressanta tankeställningar. Frågan lyder så här:
  "Räddningstjänsten har inte tillgång till något höjdfordon inom normal insatstid utan det är stegutrymning som är alternativet.
  Som jag förstår så är gränsen då 11 m till underkant på fönster som förväntas användas som utrymningsväg.

  Min fråga är då: Det är väldigt svårt att bära ut någon på en stege på den höjden så är kravet att den boende skall kunna utrymma själva på en stege eller skall vi kunna plocka ner dem?

  och följdfrågan är då om de skall kunna utrymma själva kan vi sätta restriktioner på de boende?"
  Bifogade filer Tillfälligt ur drift
  Senast ändrad av PO; 2016-11-29, 10:06.

  Kommentera


  • #3
   Hur många får det arbeta i ett litet kontor, VK1, med avseende av stegutrymning?

   Boverket besvarar en fråga om stegutrymning från kontor i Vk1. Det handlar om hur många personer som får arbeta i denna typen av kontor samt räddningstjänstens insatstid för att det ska vara godkänt.

   Nyckelord: verksamhetsklass stegutrymning utrymning räddningstjänstens stegar
   Bifogade filer Tillfälligt ur drift
   Senast ändrad av PO; 2016-11-18, 10:27.

   Kommentera


   • #4
    Utrymningskrav vid etagebyggnad till lägenhet

    Boverket svarar på en fråga från en privatperson om krav på utrymningsmöjligheter som ställts av ett stadsbyggnadskontor i samband med renovering av en lägenhet där delar av vinden byggts om för att bli en etagevåning i lägenhet.
    Bifogade filer Tillfälligt ur drift

    Kommentera


    • #5
     Hur ska utrymning ske i en villa på två plan där vinden inreds?

     Boverket besvarar en fråga om utrymning från en villa i två plan där vinden inreds:
     Hur ska utrymning av enfamiljshus i 2 plan (ovan mark) tolkas när vinden inreds och utgör en tredje våning (eller för den delen
     vid nybyggnation)? Byggnaden definieras ju då som Br2.

     I BBR 5:323 anges att fönster får utgöra en av utrymningsvägarna från bostäder i verksamhetsklass 3. I samma avsnitt står att
     utrymning med hjälp av räddningstjänsten får tillgodoräknas om tillräckligt snabb insatstid och förmåga finns.

     Men sedan står det att utrymning från bostäder i Vk3 i Br2 och Br3 får ske enligt 5:353. I detta avsnitt står det i föreskrift att
     bostadsrum i Br2 och Br3 ska kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. I detta avsnitt refererar endast texten om Vk3B
     tillbaka till fönsterutrymning enligt 5:323 men inte för Vk3A.

     Vad gäller? Ska bostadsutrymme på en vind i Vk3A i byggnadsklass Br2 eller Br3 kunna utrymmas utan hjälp av
     räddningstjänstens stegutrustning även om räddningstjänstens förmåga och insatstiden är OK (dvs enligt BBR 5:13)?

     Bifogade filer Tillfälligt ur drift

     Kommentera


     • #6
      Fråga om bakgrunden till BBR 5:323 om utrymning med räddningstjänstens stegar

      Boverket besvarar en fråga om vad som ligger till grund för olika detaljer i BBR 5:323. Till exempel varför det finns en begränsning för flerbostadshus med tre våningsplan och vad som egentligen är syftet med ordet friliggande i texten.
      Bifogade filer Tillfälligt ur drift
      Senast ändrad av PO; 2016-11-18, 10:27.

      Kommentera


      • #7
       Fönsterutrymning med räddningstjänst i Vk3?

       Boverket besvarar några frågor om fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänsten i Vk3. Bland annat behandlas skillnaden mellan Vk3A och Vk3B samt när det kan vara motiverat att godkänna 20 minuters insatstid från räddningstjänsten. Dessutom hänvisas till ett meddelande från Räddningsverket som också bifogas nedan.
       Bifogade filer Tillfälligt ur drift

       Kommentera


       • #8
        Är balkong samma som fönster i BBR 5:323

        En brandkonsult har funderingar på skrivningen i BBR 5:323 om fönsterutrymning. Det handlar om möjligheten att använda en balkong istället för fönster.
        Boverket besvarar frågeställningen och tar till sig förslagen på förändring.
        Bifogade filer Tillfälligt ur drift

        Kommentera


        • #9
         Vad är tillräckligt snabb insatstid för livräddning med räddningstjänstens stegar?

         Boverket besvarar en fråga om hur man ska beräkna tiden för insats med räddningstjänstens stegar. Det är tydligt att det är definitionen enligt TNC95 som gäller.

         POs kommentarer:
         Jag håller inte med om att TNC95 kan tolkas som att det räcker att stegbilen finns på plats eller att insatsen är påbörjad. Eftersom TNC95 beskriver det som att insatsen ska ha fått inledande effekt krävs det som jag ser det vid fönsterutrymning att stegen finns på plats uppe hos den som ska räddas. Annars kan rimligen inte insatsen anses ha fått inledande effekt. Det innebär att tiden det tar att ställa upp ett höjdfordon och att manövrera upp till den drabbade måste tas i beaktande när man bedömer hur lång tid det tar innan man fått inledande effekt. Om det är åttonde våningen vi pratar om är denna tid betydligt längre än en minut.
         Kommentera gärna min kommentar!
         Bifogade filer Tillfälligt ur drift

         Kommentera


         • JohanR
          JohanR skriver
          Ändra kommentar
          Oavsett terminologi är det ändå tidpunkten när en skadebegränsande effekt uppnås som är av vikt och värde för den enskilde invånaren. Sedan måste det bli schablonmässigt så att det inte handlar om olika minutrar hit eller dit beroende på vilket kvarter höjdfordonet ska ta sig till.
          Om ett 8-våningshus byggs så att anspänningstid + körtid till uppställningsplats är t ex 12 minuter så är det rimligt att anta att det tar ytterligare tid att livrädda från åttonde våningen. Hur lång tid det tar för en erfaren förare av ett höjdfordon att komma till åttonde våningen från stillastående bör vara en rimlig faktor för den berörda räddningstjänsten att ta reda på.

          Sedan går det givetvis att diskutera huruvida man räddar folk med höjdfordon från den brinnande brandcellen, snarare än från de intilliggande i ett flervåningshus. Normalt bör brandvarnare + gångavstånd rädda personer i den brinnande brandcellen (lägenhet) för att de ska ta sig till utrymningsvägen (trapphuset). Brinner det så kraftigt att ytterdörren är blockerad eller att man enbart hittar ut till balkongen, då är tiden till dess att korgen når balkongen högst väsentlig, i kombination med den effektutveckling som kan förväntas i en normal lägenhet (övertändning på 4-5 minuter utan släckinsats). Saknas brandvarnare blir det väldigt jobbigt för den som vaknar.
          De facto sprider sig rök emellanåt också illa så att det är i angränsande lägenheter som personer behöver räddas, inte minst om trapphuset rökfylls och det sipprar in rök i andras lägenheter pga otätheter eller bristande brandskydd i ventilationen.

        • #10
         Fönsterutrymning från utrymningsväg, BBR 5:321

         Boverket besvarar nedanstående fråga:
         I BBR 5.321 står det: En korridor inom egen brandcell, en loftgång eller motsvarande i direkt anslutning till det utrymme betjänar kan utgöra en gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar. Kan en av utrymningsvägarna i denna korridor utgöras av ett fönster där räddningstjänsten ska hämta ner folk?
         Bifogade filer Tillfälligt ur drift

         Kommentera


         • #11
          Förtydligande om vad som menas med friliggande byggnad kopplat till räddningstjänstinsats

          Boverket besvarar en fråga om definitionen av friliggande byggnad i förhållande till BBR 5:323. Frågeställaren hänvisar till ett annat svar från Boverket som finns här: https://www.utkiken.net/node/13260
          Bifogade filer Tillfälligt ur drift

          Kommentera


          • #12
           Insatstid enligt Boverkets byggregler, Boverket - 2017

           Boverket besvarar en fråga om resning av stegar ingår i insatstiden.
           Bifogade filer Tillfälligt ur drift

           Kommentera


           • #13
            Värends räddningstjänst tillämpar inte den schabloniska minuten för stegresning utan har utrett ganska noga angreppstiden för bärbar stege liksom för maskinstege.

            Kommentera


            • #14
             Vad menas med max 15 personer får utrymma "denna väg" från en brandcell i BBR 5:323, Boverket - 2018

             Boverket besvarar en fråga om hur man ska tolka orden" denna väg" i BBR 5:323 som handlar om utrymning via räddningstjänstens stegar..
             Bifogade filer Tillfälligt ur drift

             Kommentera

             Working...
             X