Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Utrymning via annan brandcell

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Utrymning via annan brandcell

  I detta ämne samlas frågor till, och svar från Boverket som handlar om utrymning via annan brandcell.


  Nyckelord: utrymning utrymningsväg brandcell utrymningslarm brandlarm
  Senast ändrad av MM; 2020-06-11, 04:18.

 • #2
  Tillgång till utrymningsväg, Boverket - 2018

  Boverket besvarar en fråga gällande utrymning genom intilliggande brandcell:

  Avser detta att brandcellen ska vara i samma plan som lokalen som utryms, att brandcell och utrymningsväg ska vara i samma plan som lokalen som utryms eller att utrymningsvägen ska ligga i samma plan som passage till intilliggande brandcell sker?
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Dimensionerande personantal vid utrymning över annan brandcell, Boverket - 2019

   Boverket besvarar en fråga gällande dimensionerande personantal vid utrymning över annan brandcell:
   • "Om man har två identiska lokaler belägna intill varandra (egna brandceller) som har tillgång till varsin utrymningsväg till det fria i form av en dörr om 0,80 m, och den alternativa utrymningsvägen utgörs av en dörr mellan de två lokalerna (utrymning över annan brandcell) – blir då dimensionerande personantal vid förenklad dimensionering principiellt 75 personer i varje lokal (totalt 150) eller 150 personer i varje lokal (totalt 300)?..."
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Utrymning via annan brandcell, Boverket - 2019

    Boverket besvarar en fråga gällande olika tolkningar vid utrymning vid brand när en lokal i markplan med tillhörande källarlokal utgör samma brandcell:

    "...I BBR 5:321 anges ju att om en lokal har fler än ett plan ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. I det allmänna rådet står det sedan att en av utrymningsvägarna kan vara åtkomlig genom intilliggande brandcell i samma plan om utrymningsvägen är åtkomlig utan nyckel eller annat redskap. Säg att vi har en lokal i markplan med tillhörande källarlokal, dvs. en lokal i två plan där personer vistas mer än tillfälligt (lokalen utgör en och samma brandcell), hur ska man då tolka föreskrifter och allmänna råd enligt BBR 5:321? Om källarlokalens ena utrymningsväg (dörr till det fria) nås via interntrappa upp till lokalen i markplan, är det då okej att källarlokalens andra utrymningsväg nås via en annan brandcell i samma plan?..."
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av MM; 2021-08-18, 07:30.

    Kommentera


    • #5
     Återvändande och utrymning via intilliggande lokal, Boverket - 2020

     Boverket besvarar en fråga om återvändande och utrymning via intilliggande lokal:

     Enligt BBR 5:335 Dörrar, bör dörrar för utrymning genom annan lokal vara försedda med anordningar som gör det möjligt att återvända efter passage. Vad avses med ”annan lokal”?
     Är det enbart annan lokal som utgör annan brandcell eller gäller detta även om utrymning exempelvis sker genom intilliggande industrilokal som är utförd i samma brandcell som lokalen utrymningen sker från?
     I Boverkets handbok Utrymningsdimensionering från 2006 anges att detta är ett råd som omfattar utrymning via intilliggande brandcell men från och med BBR 2012 så finns detta inte längre med. Jag hittar dock inget i konsekvensutredningen om att detta ska ha ändrats.
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

     Kommentera

     Annonser

     Kollapsa

     Working...
     X