Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Svensk Brandkårs-Tidning, 1910 -

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Svensk Brandkårs-Tidning, 1910 -

  Svensk Brandkårs-Tidning utgavs av Svenska Brandmanna-Förbundet med start 1910.

 • #2
  Svensk Brandkårstidning 1910:1

  Svensk Brandkårstidnings första nummer från januari 1910 innehöll:

  En liten historik öfver Karlstadsystemet, medaljutdelning inom Karlstads reservbrandkår.

  Själfbehärskning i brandkårstjänsten. Utdrag ur Deutsche Feuerwehr Zeitung som förklarar varför självbehärskning förtjänar beaktande för brandmannen.

  Nykonstruerad brandvagn med kemisk spruta och stege. Konstruerad av Merryweather och söner i London.

  Resumé över "Svenska Brandmanna-Förbundet"

  Inträffade händelser
  Brand på Parelius snickeri och lådfabrik på Hisingen i Göteborg.
  Hotande eldsvåda, Salviigränd 5 i Stockholm
  Vacker räddningsbragd, Vattugränd, Stockholm
  Mystiska eldsvådor på Söder i Stockholm

  Vikens tegelbruk och ångsåg, Sundsvall
  Tofta gård, Helleviksstrand, Bohuslän
  Statarbyggnad, Norlinge gård, Tumba
  Hede gård, Falkenberg
  Vittskövle gård, Skåne
  Fabriksbrand Rydö bruk
  Eldsvåda Svenljunga toffelfabrik

  Gasexplosion i Hamburg
  25 personer räddas genom fönstren i Kristiania


  Nyanskaffad materiel
  Norrköping bygger redskapsvagn som också köps av Helsingborg

  Svenska Brandmanna-Förbundets bildande. Möte i Göteborg 1908 och Gävle 1909

  Notiser
  150 år sedan Skövde brann ned
  Mod- och rådighetsmedalj utdelad till befäl för ledande af eldsläckningsarbete vid Hägersten utanför Stockholm
  Ny brand- och polisstation i Grästorp
  Omorganisation i Vänersborg
  Fulbygge i Stockholm
  Beklädnadsersättning för brandofficerare i Stockholm vid fördärvade kläder

  Utrikes notiser
  Hvad eldsvådorna kosta i Amerika
  Neapels brandkår gjorde myteri
  Kvinnliga brandsoldater i staden Phoenix
  Stor skogsbrand i Canada
  En underlig historia sysselsätter den franska hufvudstadens vetenskapsmän, spiritister och poliskår
  Skydd mot gasfaror i Hamburg

  Mer inrikes
  Sveriges städers pensionskassor
  Mordbränder i strejktider, ha brandförsäkringsbolagen rätt att vägra ersättning under strejk eller lockout?
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Svensk Brandkårstidning 1910:2
   Svensk Brandkårstidnings andra nummer från februari 1910 innehöll:   Brandväsendets ordnande i våra mindre städer, köpingar och småsamhällen
   Brandsäkra halmtak
   Köpenhamns brandväsende, utförligt reportage
   Pensionering af brandmanskap

   Eldsvådor
   Nybygge Strandvägen Stockholm
   Stallbyggnad Karduansmakaregatan Stockholm
   Boningshus, Liljans plan Stockholm

   Landshövdingehus, Tellusgatan Göteborg
   Fartygsbrand, Hamnen i Göteborg
   Parfymfabriken Viola, Göteborg
   Svenska Kullagerfabriken, Gamlestaden Göteborg

   Innebränd Kvinna, Sandbäcksgatan Karlstad
   Nedbrunnen borstfabrik, Trelleborg
   Nedbrunnnet destileringsverk, Tyringe
   En ganska enastående brandanledning, Högfors Bruk, Ljusnarsberg
   Fabriksbyggnad i Gusums Bruk

   Disponentbostaden vid Gyttorps krutbruk
   Mordbrand i halmstack vid Gräfsnäs herrgård
   Innebränd gumma, Sundby gård, Huddinge
   Två hyreskaserner nedbrunna, Vårdberget, Ljusne
   Tvåvåningsbyggnad, Solberg, Stigsjö

   Åskeld i midvintern, Hjärtum
   Mekanisk verkstad, Skene
   Ladugårdsbrand, Getinge

   Trähus, Förö
   Diversehandel, Sundsvall
   Byggnader räddades med brandsegel, Smögen

   Mangårdsbyggnad, Haparanda
   Stallbyggnad, Öfraby i Halland
   Laboratorium i Domnarvets järnverk

   Bränder i utlandet
   Fartygsbrand på Hvita Stjärnans fartyg Cellie
   Kungliga slottet i Aten
   Exploderande benzinbehållare i vagn- och automobilstallen i palatset, St Petersburg

   Mer svenskt
   Lokaltidningar vill inte skriva om brandväsendet
   En brandkårskatekes ska utarbetas
   Falkenberg saknade brandchef och vice brandchef i två år
   Ny byggnadsstadga
   Göteborgs brandkår
   Sjuktransportvagnarne i Göteborg
   Brandkåren i Karlstad
   Brandvaktssysslan i Boden
   Inga skyskrapor i Stockholm
   Kungliga slottet och eldfaran
   Förmän och brandkarlar i Göteborg erhålla extra ledigt
   Ny brandstation i Falun
   Skandias stora guldmedalj till Göteborgs brandchef
   Örebro brandkår
   Helsingborgs brandkår
   Brandkåren i Norrköping
   Gävle brandkår
   Jönköpings brandkår
   Uppsala brandkår
   Sundsvalls brandkår
   Belöningar till Västerås brandkår
   Härnösands brandkår

   Alarmapparat för eldsvåda, kolos och utströmmande gas utprovad på huvudbrandstationen i Göteborg

   Utrikes
   Hamburg uppmanar allmänheten att enbart använda sig av brandskåpen närmast branden.
   Varningstafla för kök om att hälla fotogen eller sprit över eld
   Neapels brandkårshjältar slog ner vakt för att släcka en eld
   Köpenhamns brandkår får automobiler
   Olycka med brandkårsvagn vid utryckning i Köpenhamn
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
   Senast ändrad av Brandhistoriska; 2021-02-16, 16:15.

   Kommentera


   • #4
    Svensk Brandkårstidning 1910:3
    Svensk Brandkårstidnings tredje nummer från mars 1910 innehöll:    Svenska artiklar:
    • Vers om "Brandkåren kommer"
    • Minnesord om Brandmästare Carl Oscar Branzell, Borås
    • Skånska brandkårsförbundet skriver till konungen om behovet av en brandstadga för landsbygden.
    • Pensionskassan för Sveriges städer.
    • Karlstads brandkår
    • Härnösands brandkår
    • Vad menas med explosion
    • Eld
    • Upprop till herrar brandmän om nykterhet

    Eldsvådor i Sverige
    • Allvarsam eldsvåda, Kungsholmen, Stockholm
    • Fabriksbrand på Hisingen, Göteborg
    • Nedbrunnet garfveri, Kävlinge
    • Eld i lantgård, Sallerupsvägen, Malmö
    • Eld i trossbotten, Helsingborg
    • Eld i lokomotivstall, Gävle
    • Mordbrand i Gävle fattigvårdsinrättning
    • Eld i Fabrik, Eskilstuna
    • Häftig eldsvåda, Jönköping
    • Eld i Borås
    • Stor eldsvåda i stadshuset, Vänersborg
    • Eldsvåda i träsliperi, Rottneros, Sunne
    • Eld i Snickerifabrik, Leksand
    • Boningshus, Alingsås
    • Mejeri, Skaraborg
    • Johannesfors glasbruk

    Från Utlandet:
    • Artikel om skyltfönstereldsvådor som ofta beror på levande ljus i skylfönster. De minskade när elektriskt ljus infördes.
    • Amerikansk automobilbrandstege.
    • Gardiner av vatten, London
    • Brandkarl överkörd och dödad vid utryckning, Berlin

    Dessutom information om:
    • Aflöningsförhållande vid mindre städer
    • Brandsläckaren "Kustos"
    • Mariestads brandkår
    • Falu brandkår
    • Nyköpings brandkår
    • Begravning av C.O. Branzell
    • Visad rådighet vid brand utanför Slottsskogen, Göteborg
    • Att rykta hästar med dammsugare
    • Stockholm och den nya byggnadsstadgan
    • Kommissionen för explosiva varor
    • Svenska brandchefsföreningens årssammanträde
    • Olyckshändelse vid utryckning, Stockholm
    • Svår explosion vid krutbruk, Torsebro, Skåne
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av MM; 2021-02-26, 08:30.

    Kommentera


    • #5
     Svensk Brandkårstidning 1910:4
     Svensk Brandkårstidnings fjärde nummer från april 1910 innehöll:

     Svenska artiklar
     • Brandväsendet i Jönköping förr och nu
     • Sagan om kolsyrehaltiga vätskors släckningsförmåga
     • Södertälje brandkår
     • Pensionsfrågan för brandmanskapet
     • Stockholms nya brandtelegraf
     • Sättet för slangars profning, skötsel och reparerande
     Notiser
     • Inbjudan till Svenska brandmannaförbundets årsmöte
     • Upprop om insamling av museiföremål till brandkårsmuseum i Göteborg
     • Svenska brandchefsföreningens första årsmöte
     • 11-våningarshus i Stockholm
     • Pensionsförhållanden i Göteborg
     • Försäkring mot skogseld
     • Brandstadga för landsbygden
     • Orsak till explosionen i Torsebro krutfabrik
     • Internationell exposé i Bryssel med brandkårsutställning
     • Panik till följd av en otät ångventil i Berlin. Personal trodde det var brandlarmet.
     • Flickskole-brandkår, England
     • Köpenhamn skaffar automobil-sjukvagn
     Eldsvådor
     • Fotogentank hotad på Hasselbacken, Stockholm
     • Mäskupplag i Stockholms jästfabrik
     • Vindseldsvåda på grund av kortslutning, Stockholm
     • Oljor och tjärdrev antände hel lokal, Göteborg
     • Fabriksbrand i Jönköping
     • Eldsvåda i boningshus i Falkenberg
     • Eldsvåda i fabrik, Sundbyberg
     • Fabriksbrand, Hallaryd
     • tvåvåningsbyggnad brann ner, Lorensberg
     • Nedbrunnen hushållningsskola, Rimforsa
     • Nedbrunnen järnvägsstation, Skattungbyn
     • Brunnen mangårdsbyggnad, Boka by
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

     Kommentera


     • #6
      Svensk Brandkårstidning 1910:5
      Svensk Brandkårstidnings femte nummer från maj 1910 innehöll:

      Svenska artiklar
      • Svenska brandmannaförbundets årsmöte i Norrköping
      • Helsingborgs brandkår
      • Om räddning af djur vid eldsvådor
      • Skytteföreningarna som frivilliga brandkårer
      • Hvarför söka ej vederbörande gynna sin fackpress?
      • Sundsvalls brandkår
      • Pensionskassan för Sveriges städer
      • Förslag från brandchefen i Helsingborg rörande kurs i gymnastik
      • Sättet för slangars profning, skötsel och reparerande (forts. från tidigare nummer)
      Notiser
      • Anslag åt skadad brandkarl i Göteborg
      • Brandtelegraf i Lundby vid Göteborg
      • Ambulansvagnarna i Stockholm äro icke för grannkommunerna
      • Boden får vattenledning
      • Göteborgs nya varv fick ingen vattenledning
      • Utdrag ur Visby brandchefs årsberättelse
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

      Kommentera


      • #7
       Svensk Brandkårstidning 1910:6
       Svensk Brandkårstidnings sjätte nummer från juni 1910 innehöll:

       Svenska artiklar
       • Norrköpings brandkår
       • Omorganisation af Karlskrona brandväsen (En hel utredning)
       • Brandchef Fröding i Örebro avliden
       Insändare
       • Försäkringsbolagen skulle kunna göra brandväsendet bättre
       Notiser
       • Patent å eldsläckningsapparat
       • En hedersdag för Stockholms och Norrköpings brandkårer
       • En högtidlig begravning av brandchef Fröding
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

       Kommentera


       • #8
        Svensk Brandkårstidning 1910:7

        Svenska artiklar
        • Göteborgs brandchef avgår med pension
        • Luleå brandkår
        • Karlstadsystemet är glädjande nog på utdöende
        • Ny svensk eldsläckningsmateriel
        • Fördelen med brandposter å husgårdarne
        • Sättet för slangars profning, skötsel och reparerande (forts.)
        • Häst eller automobil för brandkåren?
        Notiser
        • Brandkarl skadad under utryckning, Göteborg
        • Häst dog under utryckning, Södertälje
        • Brandkårer och försäkringsbolag
        • Motorbåt för Göteborgs brandkår
        • Insatsstatistik för Stockholm 1909
        • Brandfiltar för fabriker med stor kvinnlig personal i Berlin
        • Ny säkerhets-kinematograf-film
        • Konung Edvard som brandsoldat
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

        Kommentera


        • #9
         Svensk Brandkårstidning 1910:8

         Svenska artiklar
         • Halmstad brandkår
         • Pensionskassan för Sveriges städer
         • Hur elden härjar skogarna
         • Farorna vid handhafvandet av eldfarliga vätskor och deras förebyggande
         • Eldsvådor i ladugårdar
         • Gymnastikinstruktionskurs i Helsingborg för brandunderbefäl
         • En fackman eller en icke-fackman som brandchef
         • Fodringar på automobilgarager
         • Omorganisationen af Karlskrona brandväsende
         Eldsvådor
         • Brand vid Järntorget i Göteborg
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

         Kommentera


         • #10
          Svensk Brandkårstidning 1910:9

          Svenska artiklar
          • Gruppbild från Jönköpings brandkår
          • Vänersborgs brandväsen får halffast brandkår och bättre vattenledningar
          • Eldsvådeuppfostran av allmänheten
          • Rökförgiftning
          • Ny lönestat för Uppsala brandkår
          • Rapport från brandkårsmannamötet i Helsingfors
          • Otrefnaden ständig gäst
          Eldsvådor
          • Akademikvarnen i Uppsala härjad af eld
          Notiser
          • En anordning för lösning av kreatur vid eldsvådetillbud
          • Inga sjuvåningshus i Stockholm
          • Antal fabriker i olika orter i Sverige
          • Stockholms första automobilambulans
          • Brandstadga för landsbygden
          • Stockholms stadsfullmäktige på besök på brandstationen i Köpenhamn
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

          Kommentera


          • #11
           Svensk Brandkårstidning 1910:10

           Svenska artiklar
           • Brandstationen vid Gustaf Adolfs Torg i Göteborg, om Göteborgs brandkår på 1860-talet
           • Vanskötsel av brandväsen i köping i norra delen av landet
           • Omorganisation av Karlskrona brandkår
           • Såplödder som eldsläckningsmedel (tidig beskrivning av skum)
           Eldsvådor
           • Automobilbrand i Göteborg (en dålig dag på jobbet....)
           • Branden på världsutställningen i Bryssel
           Notiser
           • Vattenledningsanläggningen i Göteborg
           • Brandsergeant i Halmstad utnämnd
           • Trollhättan fick ingen ny brandtelegraf
           • Frivilliga brandkårer i Kristianstadområdet
           • Fodringarne angående explosiva varor
           • Ny brandstation i Stockholm med automobilvagnar
           • Olycklig åktur med Stockholms ambulansautomobil
           • Falu nya brandkår
           • Den troligen sista brandmönstringen i Karlskrona
           • Kostnaden för amerikanska eldsvådor
           • Slagsmål på brandplats i Österrike om vilken brandchef som skulle ha öfverkommandot.
           Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

           Kommentera


           • #12
            Svensk Brandkårstidning 1910:11

            Svenska artiklar
            • Göteborgs brandkår
            • En märkvärdig befattning i Falun
            • Eldsäkerhet i fabriker och handtverkerier
            • Brandkårshästarna
            • Göteborgs nye brandchef, Gustaf Ekstedt
            • Omorganisation af Karlskrona brandväsende
            • Löneförhöjning vid Borås brandkår
            • Profvet med Perkeo-löddret som eldsläckningsmedel (skum)
            Notiser
            • Musikkår vid Södertälje brandkår
            • Automobilspruta till Stockholms brandkår
            • Brandtorn i Härjedalsskogarna
            • Eld i sjukhus i Leeds
            • Brandfaran å utställningen i Rom 1911
            • Fruktansvärd eldsvåda i en sinnessjukanstalt
            • Utströmmande jordgas förorsakar eldsvåda i Hamburg
            • Sakkännedom (En raljerande text om okunskapen om brandväsendet)
            • Torrkokning hos en fransk kyrkoherde
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

            Kommentera


            • #13
             Svensk Brandkårstidning 1910:12

             Svenska artiklar
             • Alingsås brandkår
             • Eldsläckningsväsendet inom Karlskrona fästning. Innehåller även utryckningsrutiner.
             • Kvalificationer som brandkårsofficer i Sverige.
             • Från Södertälje
             • Eldsläckningsväsendet å landsbygden. Om Gävle och Sandviken.
             • Brandchefen i Stockholm avliden
             • Brandkarl skadades vid övning med hakstegar
             • Brandprof av eldsäkra halmtak i Tyskland
             • Uppfostran till själfförsvar mot eldfaran
             Inträffade Eldsvådor
             • Explosion i Malmö gasverk
             • Eldsvåda i trävilla i Stockholm
             • Eldsvåda i trävilla i Karlstad. Kritik från allmänheten, svar från brandchefen och referat av tidningens redaktör.
             • Två dog i luciatåg på Sahlgrenska sjukhuset.
             Eldsvådor i utlandet
             • Ohygglig brand i Newark
             • Eldsvådor i skyskrapare i New York
             • Eldsvådor i Preussen
             Notiser
             • Modernt fotogenupplag i Varberg
             • Löneförbättring för brandmanskapet i Karlstad
             • Allt högre och högre byggs i New York
             • Världens högsta byggnad byggs i San Francisco
             • Stor brand i bensinlager i Berlin
             • Inbjudan till vinterkurs i nykterhet
             Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

             Kommentera


             • #14
              Svensk Brandkårstidning 1911:1

              Svenska artiklar
              • Falu nya brandstation
              • Stockholms brandchefs sista färd
              • Synpunkter på rekrytering av brandbefäl. Sammanslagning av brandchefsföreningen och Brandmannaförbundet.
              • Löneförhöjning vid Halmstad Brandkår
              • Afgående brandchef från Alingsås
              • Stockholms brandkårs ambulansautomobil
              • Kristiania brandkår
              Inträffade eldsvådor
              • Explosionskatastrof i New York
              Notiser
              • Statistik från Brandkåren i Göteborg
              • Halmstad köper motorspruta
              • Statistik Härnösand
              • Statistik Halmstad
              • Statistik Västerås
              • Statistik Borås
              • Underbefälsskolor vid Göteborgs brandkår
              • Löneförhöjning vid Borås brandkår
              • Statistik för Gävle brandkår med berättelse om en brand
              Notiser från utlandet
              • Bensineldsvåda af egendomlig art, Catania
              • Vattenlednings- och eldsläckningsväsendet i Norge
              • Kristiania brandkår får brandautomobil
              • 23 döda i brand i läderfabrik i Philadelphia
              • 29 brandmän dog vid brand i Chicago
              Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

              Kommentera


              • #15
               Svensk Brandkårstidning 1911:2

               Svenska artiklar
               • Brandkårsmuseum i Göteborg på Olskrokens brandstation
               • Automobilen i brandkårens tjänst
               • Omorganisationen av Karlskrona brandväsen
               • Brandmästaren i Kalmar avliden
               • Brandkarl i Norrköping ihjälsparkad av en häst
               • Säkerhetsåtgärder för Kinematografer i Göteborg
               • Bemötande att tidningen enbart gynna en viss grupp brandmän
               Anmärkningsvärda eldsvådor
               • Hotellbrand i Halmstad
               • Fabriksbrand i Karlskrona
               • Hotellbrand i Lidköping
               • Stor fabriksbrand i Göteborg
               • Mössebergs nya skofabrik nedbrunnen
               • Ladugårdsbrand invid Malmö
               • Fruktansvärd dynamitexplosion i New York
               Insändare
               • Underbefälsskola vid Göteborgs brandkår
               Notiser
               • Upprop att hjälpa avliden brandmästares familj
               • Försäkringsbolag belönar för "vacker släckning"
               Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

               Kommentera

               Annonser

               Kollapsa

               Working...
               X