Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Samlingstråd: Insatstid med höjdfordon kopplat till regler och verklighet.

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Samlingstråd: Insatstid med höjdfordon kopplat till regler och verklighet.

  I detta ämne samlas dokument som har med fönsterutrymning, steglivräddning, och insatstid. Fokus är på kopplingen mellan insatstid för höjdfordon och hur många våningar man kan bygga. Detta är ett ämne som behandlas på flera olika platser på Utkiken så detta blir en form av samlingstråd som också innehåller länkar till andra platser på Utkiken.

  Nyckelord: stegbil höjdfordon insatstid fönsterutrymning stegutrymning

 • #2
  Boverket om insatstider för stegutrymning - 2020

  Boverket har på sin sida en text om insatstider för stegutrymning. Det som berör insatstider är hämtat till den bifogade filen.

  Länken till sidan är: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunsk...ydd/utrymning/
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Syfteshandboken om insatstider vid stegutrymning - 2020

   Brandkonsultföreningens syfteshandbok har sammanställt syftet med olika byggregler. I den bifogade länken, och som säkerhetskopia en bifogad fil, finns deras slutsatser.

   www.brandkonsultforeningen.se/syfteshandboken/10-bbr-5323-utrymning-genom-fonster-insatstider/
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Frågor och svar från Boverkets arkiv om utrymning med räddningstjänstens stegar, Utkiken

    http://www.utkiken.net/boverket/bbr/...br-19#post3758

    Kommentera


    • #5
     Diskussionstråd om insatstider för höjdfordon, Utkiken

     Det finns en diskussionstråd på Utkiken om insatstider för höjdfordon.

     http://www.utkiken.net/grupp/tillsyn...uter#post50268

     Kommentera


     • #6
      MSB-dokument om utrymning med räddningstjänstens stegar, Utkiken

      En tråd på Utkiken med diverse MSB-dokument om att använda räddningstjänsten som andra utrymningsväg.

      http://www.utkiken.net/msb/lagen-om-...tegar#post3263

      Kommentera


      • #7
       Räddningsverksdokument om fönsterutrymning och insatstider - 1987 och 1990

       Två dokument från Räddningsverket om samutnyttjande av höjdfordon och insatstider vid höghusbebyggelse.
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

       Kommentera


       • #8
        Länsstyrelser om insatstider för höjdfordon - 2020

        Jag ställde en fråga till landets länsstyrelser som löd så här:
        Finns det någon maximal insatstid för en stegbil för att den ska räknas som andra utrymningsvägen? Och känner du till några konkreta exempel där man bedömt denna typ av fråga? Antingen hos din länsstyrelse eller någon annan.


        Det kom in svar från många länsstyrelser och här är utdrag ur dessa. Jag fick även hjälp med olika dokument och tips om platser att hitta bra dokument på. Dessa tips har jag gjort separata poster om här i tråden.
        Jo mera generellt så utgår vi från 10 min. insatstid. Men insatstider kan ju förändras över tid vid olika tider på dygnet med, genom förändrad trafiksituation/framkomlighet längs insatsvägar till olika objekt. Men förutsättningarna för givna bygglov kvarstår. Vi har inte gjort någon skarp prövning något enskilt fall för en andra utrymningsväg via stegbil/hävare i vårt län, men frågan definitivt aktuell då det är ett stort tryck på byggnation i ytterområden.
        När det gäller LSO är det inte reglerat. Du måste titta i kommunernas handlingsprogram. Som du vet handlade mycket av propositionen om behovet av att modernisera lagstiftningen och att minska detaljregleringen i syfte att skapa en effektivare räddningstjänst. Frågan om en minskad detaljreglering av den kommunala verksamheten på räddningstjänstområdet hänger bl.a. ihop med i vilken grad och på vilket sätt riksdagen och regeringen vill styra verksamheten och vilken hänsyn som skall tas till det kommunala självstyret.

        Den stora betydelse som den kommunala verksamheten till skydd mot olyckor har för människors trygghet motiverade dock regeringen att ha kvar vissa möjligheter att utöva inflytande på verksamheten - en ändamålsenlig tillsyn och kontroll skulle kunna bedrivas.

        I LSO anges övergripande nationella mål för verksamheten (bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Vidare ska räddningstjänsten planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt). För att kunna användas som utgångspunkt för uppföljning och utvärdering bör verksamhetsmålen i sin tur kompletteras med handlingsprogram. I handlingsprogrammen bör ansvariga myndigheter bl.a. ange vilken förmåga (inklusive vilka resurser) man har att göra räddningsinsatser och på vilket sätt nödvändig samverkan skall ske. Innehållet i sådana handlingsprogram får regleras av regeringen, men så har inte skett ännu.
        Men generellt kan man väl säga att i och med att kommunen gett bygglov för just den typen av utrymningslösningar så har man också slagit fast en tid för livräddande insatser. Man har ju i och med bygglovet för och räddningstjänstens förmåga ”förhandlat” bort annan byggnadstekniskt brandskydd som ett andra trapphus etc. Så kravställningen på insatstider finns egentligen redan i bygglovet och ställt av kommunen själv.
        Senast ändrad av PO; 2020-03-20, 16:20.

        Kommentera


        • #9
         Utdrag ur Utrymningsdimensionering, Boverket - 2006

         Bifogat finns ett utdrag ur ett Boverksdokument från 2006 om utrymningsdimensionering. Likaså ligger hela dokumentet bifogat.
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

         Kommentera


         • #10
          Utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegar, Uppsala - 2012

          Uppsala har en broschyr som på ett bra sätt beskriver hur de ser på lagstiftningen angående fönsterutrymning och som dessutom förklarar hur man löser det på olika orter.
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

          Kommentera

          Working...
          X