Läs mer om konferensen här: www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/konferenser-och-seminarier/skolan-brinner/