En heldag på flera platser i landet där Brandforsk informerar om pågående och avslutad forskning.