Välkommen till Brandskydd 2020 den 18-19 november på webben. Brandskydd 2020 är Sveriges största mötesplats och det självklara forumet för dig som arbetar med byggnadstekniskt och förebyggande brandskydd.
Läs mer på brandskydd2020.se.