Informationsbolaget inbjuder till en informations- och utbildningsdag för räddningstjänsten m.fl. Webbinarium Brand i batterier, 21 September, 09.30-12.00. Läs mer här.

Programpunkter:
  • Inträffade händelser
  • Erfarenheter och utveckling avseende litiumjonbatterier
  • Forskningsrapport om cykelbränder
  • Vägledning för räddningsinsats, MSB-rapport
  • 10 viktiga frågor och svar från MSB

Anmäl dig här