Välkommen att medverka på ett intressant webbinarium den 30 september mellan 09.00-15.00. Medverkar gör representanter från MSB, SMHI, Länsstyrelsen samt berörda kommuner och räddningstjänster som berättar om sitt arbete och sina erfarenheter. Läs mer här.

Programmet kommer bl.a. att innehålla:
 • Väderförändringar i framtiden, SMHI
 • Rapport från EU-möte 28 september, MSB
 • Räddningstjänstens insatser vid översvämningar
 • MSB:s arbete med översvämningar
 • Länsstyrelsens arbete med riskhanteringsplan
 • Höjda havsnivåer och konsekvensbaserade varningar, SMHI
 • Rapport översvämningarna i Gävle aug 2021
 • Erfarenheter Kristianstad kommun
 • Vellinge kommuns arbete med hotet om höjda havsvattennivåer
 • Erfarenheter Halmstad kommun
 • Försäkringsfrågan vid stora översvämningar.

Anmäl dig här