På skumdagen bjuder Informationsbolaget in användare och aktörer från branschen för att diskutera möjligheterna kring skum som släckmedel. Vilka blir konsekvenserna kring det nya EU-direktivet som träder i kraft vid årsskiftet? De informerar om det nya regelverket och man får ta del av branschens erfarenheter kring Skum som släckmedel i framtiden.. Läs mer här.

Programmet kommer bland annat att innehålla:
  • Bakgrunden till skumförbudet
  • Nya regelverket från EU
  • Hur ska man göra med befintliga skumvästkelager?
  • Hur sker övergången till nytt godkänt skum?
  • Uppsamling av släckvatten – ny vägledning från MSB

Anmäl dig här