Svenska Livräddningssällskapet bjuder in till webbinarium för ökad vattensäkerhet i Sveriges kommuner. Bland programpunkterna finns presentation av "Nationellt center för drunkningsprevention"

https://www.vattensakerhet2022.se/