Brandkonferensens tema i år är Räddningstjänst som en del i civilförsvaret och vid höjd beredskap. Arbetet med programmet pågår. Vi kommer att publicera ett program inom kort men kan redan nu avslöja att följande områden kommer stå på agendan:
  • Räddningstjänsten – En viktig aktör i det civila försvaret
  • Våra civilförsvarsområden – Processen vi har framför oss
  • Lärdomar från kriget i Ukraina som kan bli viktiga för hur vi arbetar i Sverige
https://www.brandskyddsforeningen.se...ndkonferensen/