Betalningsansvaret vid dörrbrytning åt ambulans? MSB - 2019

MSB förklarar juridiken kring betalningsansvaret när räddningstjänsten bryter...