Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Ny föreskrift om hantering av brandfarlig vara, MSBFS 2023:2

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Ny föreskrift om hantering av brandfarlig vara, MSBFS 2023:2

  2024-01-01 börjar en ny föreskrift för hantering av brandfarlig vara att gälla. Så här skriver MSB om den:

  MSBFS 2023:2 ersätter primärt SÄIFS 2000:2, men den kommer också upphäva följande författningar 1 januari 2024:
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med allmänna råd.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor med allmänna råd.
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:5) om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga.
  • Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2005:10) med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor med allmänna råd.
  ... Flera av föreskrifterna skrevs för 20-30 år sedan och behöver uppdateras. Orsakerna är förändringar i annan lagstiftning, förändringar i samhället som gjort vissa krav obsoleta eller bristfälliga, felaktiga hänvisningar och andra brister i paragrafer och allmänna råd. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har också uppdaterats flera gånger efter det att nu gällande föreskrifter trädde i kraft...

  ... Målet med den nya hanteringsföreskriften är att ersätta flera otidsenliga föreskrifter med en ny föreskrift som är anpassad efter de förhållanden som råder idag. Målet är också att, när det behövs och är möjligt, foga allmänna råd till föreskrifterna för att visa på generella rekommendationer om hur kraven i föreskrifterna kan uppfyllas...

  I grunden är det främst en modernisering av befintliga regler, men en del nyheter finns också. Värt att nämna är att gränserna för när brandtekniskavskiljning respektive invallning krävs flyttas till skarp regeltext. Även regler kring användning av IBC preciseras.

  Tabellerna i bilagan bör användas som en lösning när verksamheten inte har egen förmåga att göra en relevant bedömning av vika avstånd som krävs för att uppnå en säker hantering och inte användas som ett facit för hur det ska se ut.

  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

 • #2
  Invallningar enligt nya föreskrifter LBE, MSB - 2023

  MSB besvarar några frågor om invallningar av brandfarlig vätska vid vattendrag. Ett krav som försvunnit i nya LBE.
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera

  Annonser

  Kollapsa

  Working...
  X