Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

MSB-Vägledningar

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • MSB-Vägledningar

  I detta ämne samlas vägledningar utgivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Nyckelord: vägledning MSB

 • #2
  Vägledning – samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö, MSB - 2018

  MSB har gett ut en vägledning om samverkan vid PDV i publik miljö. Filen finns bifogad och det finns mer info på MSB sajt: https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/V...-publik-miljo/
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Vägledning - Upphandling till samhällsviktig verksamhet, MSB - 2018

   MSB har tagit fram en vägledning om upphandling till samhällsviktig verksamhet.
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Vägledning - Obemannade luftfartyg i kommunal räddningstjänst 1.0 - 2018

    MSB har tagit fram en vägledning om användning av drönare i kommunal räddningstjänst.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera


    • #5
     Vägledning - Operativ metodik vid anläggningar där det finns solceller - 2019

     MSB har tagit fram en vägledning med insatsmetodik för insatser där det finns solcellsanläggningar. Som för övrigt jag har skrivit åt MSB.
     Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

     Kommentera


     • #6
      Vägledning i skogsbrandsläckning, MSB - 2019

      MSB har gett ut en vägledning om skogsbrandsläckning. Så här beskriver man den:

      Vägledningen har sitt fokus på bekämpningen av skogsbranden, både på marken och från luften. Målgrupp för vägledningen är främst kommunal räddningstjänst och då framför allt personal som aktivt deltar vid brandbekämpningen ute i skog och mark.
      Vägledningen syftar till att stärka kunskaperna om de praktiska åtgärder och överväganden man behöver göra vid en skogsbrandinsats, stärka kunskaperna kring användande av flygande resurser i syfte att optimera användningen av resurserna, stärka kunskaperna om brandbeteende vid framför allt extrema förhållanden, stärka kunskaperna om riskreducerande åtgärder samt tillhandahålla erfarenhets- och kunskapsöverföring från tidigare inträffade skogsbränder.
      Vägledningen inkluderar även ett pm rörande symbolbiblioteket SiTaC. Syftet här är bland annat att få igång användandet av detta symbolbibliotek vid skogsbränder runt om i landet.

      Klicka på bilden för större storlek Namn:	    Omslag.PNG Visningar:	1 Storlek:	294,1 kB ID:   	54344
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

      Kommentera


      • #7
       Vägledning om eldningsförbud, MSB - 2019

       En vägledning om eldningsförbud som MSB i förordet bland annat beskriver så här:

       Vägledningen är svar på ett behov av att skapa tydlighet kring vad lagen avser med eldningsförbud. Den går in på vad ett förbud ska omfatta, vilken geografisk plats förbudet gäller för och vilka aktiviteter som kan bli undantagna. Målet med vägledningens förslag är att det ska bli enklare att bedöma behovet av, besluta om och kommunicera ett eldningsförbud.
       Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

       Kommentera


       • #8
        Vägledning i Rakel, MSB - 2019

        Vägledning i Rakel har tre delar:
        • ”Om Rakel” ger en kortare beskrivning av Rakelsystemet, Rakels användare och MSB:s roll.
        • ”Funktioner och tjänster i Rakel” ger en överblick över systemets grundläggande funktioner och om de konfigurationer och rättigheter som styr användandet av Rakel.
        • ”Att använda Rakel” innehåller tips och råd som är viktiga att känna till för att Rakelanvändningen ska fungera optimalt. Denna del beskriver också olika situationer som den som är sambandsansvarig kan komma i kontakt med när en organisation ansluter till och använder Rakelsystemet. Här finns även stöd i arbetet med att göra en lednings- och sambandsanalys.
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

        Kommentera


        • #9
         Utvärdering av hantering av inträffade händelser, MSB - 2020

         MSB har tagit fram en vägledning om utvärdering av hantering av inträffade händelser.
         Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

         Kommentera


         • #10
          Vägledning, Säkerhet i vägtrafikmiljö, utgåva 2, MSB - 2020

          MSBs vägledning om säkerhet i vägtrafikmiljö har nu kommit ut med en andra utgåva. Två nya delar i vägledningen handlar om trafikdirigering utförd av räddningstjänsten samt kapning av vajerräcken.
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

          Kommentera


          • #11
           Vägledning om Räddningstjänst under höjd beredskap, del 1 - 2020

           MSB har gett ut en vägledning "Räddningstjänst under höjd beredskap - RUHB, Del 1. Stöd för inledande planering och fortsatt utvecklingsarbete"
           Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

           Kommentera


           • #12
            Vägledning i skogsbrandsläckning, Utgåva 2, MSB - 2020

            MSB har gett ut en andra utgåva av vägledningen i skogsbrandsläckning.

            Tillkommande avsnitt i vägledningen:
            • Avlysning av allmän farled (Taktik vid släckning av skogsbrand)
            • Grid-system (Lägesbild, dokumentation och kartmaterial)
            • Kustbevakningsflygets förmåga
            • ACO, Air Coordinator
            • MSB RIB Lupp
            • MSB:s förstärkningsresurser med skogsbrandsdepåer och högkapacitetspumpar
            Revideringar och tillägg i vägledningen:
            • Direkt angrepp
            • Slangsystem eller system med sprinkler
            • Nattarbete
            • MSB:s flygande resurser
            • Användning av värmekamera (Säkring av brandens ytterområden)
            • Taktik vid vattenbombning
            • Skogsbrand nära bebyggelse
            • Personskaderisker
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

            Kommentera

            Working...
            X