Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Normer och provningsmetoder för brandskydd vid lagring och förvaring

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Normer och provningsmetoder för brandskydd vid lagring och förvaring

  I detta ämne samlas normer och provningsmetoder för brandskydd vid lagring och förvaring

 • #2
  Skydd av målningar under transport, utställningar och förvaring (Protection of paintings: transport, exhibition and storage)

  Sammanfattning:

  Syftet med detta dokument är att beskriva brandsäkerhetsåtgärder, och mer specifikt till skydd av målningar under transport, utställning och lagring.

  De automatiska brandskyddssystem som presenteras här är i första hand avsedda att skydda lagring av konstverk. Dess tillämpning inom mässhallarna bör övervägas med alla sina begränsningar. Museiintendent, eller den person som ansvarar för utställningen, måste besluta om det mest lämpliga system eller installation, med hänsyn till den information som ges och de specifika egenskaperna hos platsen, organisation och konstverk. Några råd ges också på organisationen vid en nödsituation, återvinning av konstverk efter en brand, och förebyggande av skador under transport.

  Guideline No 29:2013 F
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

  Kommentera


  • #3
   Skydd mot självantändning och explosioner vid hantering och lagring av ensilage och foder på gårdar (Protection against self-ignition and explosions in handling and storage of silage and fodder in farms)

   Sammanfattning:
   Som ett resultat av omfattande rationalisering, mekanisering och ökning av storleken på produktionsbyggnader och anläggningar brand och explosionsrisker på gårdar har ökat. De europeiska jordbrukarnas behov av kunskap och kvalificerad rådgivning har ökat under de senaste åren på grund av det faktum att ansvaret för säkerheten i byggnader och anläggningar som krävs av lagstiftning vilar på jordbrukare eller ägarna själva. CFPA E- kommissionen har utfärdat en riktlinje om förebyggande och brandskydd för jordbrukare i allmänhet men denna riktlinje, riktlinje nr 17: 2008 "Brandsäkerheten i byggnader" omfattar inte explosioner eller självantändning på grund av förvaringen av hö, halm, ensilage och foder. Den brandstatistik för de olika europeiska länder avslöjar inte någon särskild risk för dammexplosion för vanliga stora lantbruksenheter. Risken för självantändning är dock tydligt visat i statistiken. Om enheterna ökar i storlek och aktivitet, kan risken för dammexplosioner kan bli betydande, eftersom verksamheten kan omfatta stora silos för lagring, vertikala och horisontella transportledningar och i viss mån fräs installationer. Kommissionen har därför identifierat ett behov av vägledning om förebyggande och skydd mot dessa risker för att ge en mer omfattande vägledning för jordbrukare. De typiska användare av denna riktlinje och riktlinje nr 17 är bönderna själva och personalen ges något ansvar av bönderna. Detta faktum beaktas vid fastställandet riktlinjen. Båda fysiska och organisatoriska åtgärder kan användas för att minska risken till en acceptabel nivå.

   CFPA E Guideline No 31:2013 F
   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Behandling och lagring av avfall och brännbara sekundära råvaror (Treatment and storage of waste and combustible secondary raw materials)

    Sammanfattning:
    Dessa specifikationer styrker brandskyddskrav och åtgärder som skall övervägas för återvinningsanläggningar och mekaniska biologiska avfallsbehandlingsanläggningar från en allmän synpunkt och de är baserade på state-of-the-art brandskydds expertis. De omfattar specifikationer som bidrar till att minska brandrisken och deras konsevenser.

    I grund och botten gäller dessa specifikationer för anläggningar som skall fastställas med hänsyn till de särskilda krav för brandskydd. Befintliga anläggningar bör anpassa sina brandskyddsåtgärder till dessa specifikationer så mycket som möjligt. Det är lämpligt att involvera försäkringsgivaren i planeringen av nya byggnader och återuppbyggnad.

    Detta dokument bygger på GDV-publikation "VdS 2517", som finns på VdS publicering (www.vds.de).

    CFPA E Guideline No 32: 2014 F
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

    Kommentera

    Annonser

    Kollapsa

    Working...
    X