En rökdetektor som stänger dörrar vid brand, är tänkt att eftermonteras och dessutom ger lite ljus i samband med larm. Den heter LifeDoor och går att läsa om här: www.lifedoor.io