En översvämningsbarriär som också kan användas för att skapa en pumpgrop av en liten bäck och för att valla in släckvatten. Den verkar enkel och snabb att lägga ut. Tillverkaren heter MegaSecur, www.megasecur.com