Jag fick höra talas om en smart lasermätare som kan ge svar på om just ditt höjdfordon kan nå ex ett visst utpekat fönster från den plats där du står. För närvarande finns bara vissa stegbilars specifika förutsättningar inlagda i mätinstrumentet, men allt eftersom läggs fler fordon in. Eller så kan man själv lägga in sitt eget fordons olika mått.
Ett annat möjligt användningsområde är kanske för de som gör tillsyner: Kan vi verkligen nå ex en viss balkong med vårt höjdfordon? Eller vad händer om man bygger ett förråd på en viss plats, påverkar det vår förmåga till evakuering?

www.werma.se/alf/


Handout_en.pdf
Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil