Ferno har en produkt i sitt sortiment som gör att personer som inte är så starka kan hjälpa tunga personer upp i sittande ställning. Det är en lyftkudde som särskilt tagits fram för detta ändamål. Kanske kan det vara något för hemtjänst-personal och ambulans-personal i vissa fall när de idag tar hjälp av räddningstjänsten?