Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Gelsläckmedel och andra släckmedel för att hindra brandspridning

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Gelsläckmedel och andra släckmedel för att hindra brandspridning

  I detta ämne samlas kunskap om olika släckmedel som kan användas i ett brandbegränsande syfte.

  Nyckelord: gelsläckmedel vermikulit avd hydrex

  Tidigare text om detta ämnet:
  Ett miljövänligt släckmedel som kletar fast på ytor och inte dränerar ut vatten så enkelt. Det vill säga att vattnet finns kvar i släckmedlet under lång tid. Dessutom miljövänligt och enkelt att dosera utan speciell utrustning.
  Jag tycker det ser ganska spännande ut. Ett av dem heter FireIce och deras hemsida finns här >>>

  Ett annat heter Barricade >>>

  Det finns även ett liknande medel som använts på försök vid skogsbränder i Sverige.

  Är detta ytterligare ett verktyg att lägga i den så omtalade verktygslådan?

  Kan det kanske fungera för att binda asbest- eller kompositfibrer vid bränder där det finns risk att dessa sprider sig i luften?

  Nyckelord: gel gelsläckmedel
  Senast ändrad av PO; 2018-04-12, 13:34.

 • #2
  TetraKO Gelsläckmedel

  Jag är väldigt nyfiken på denna typ av pulver som blandas i det vanliga släckvattnet, kan sprutas med den vanliga pumpen och sprutas på med det vanliga strålröret, och som bildar en typ av gele som klibbar fast på ytor på vad som verkar vara ett effektivare sätt än skum. Dessutom dränerar det inte ut på det viset skum gör utan vattnet stannar tills det förångas på grund av brand, och därmed kyler branden.

  Det borde vara ett verktyg för att effektivare använda det vattnet man använder och dessutom göra utrymmen man varit i säkrare mot plötslig återantändning.

  Även för FIP-användning borde det kunna vara ett bra verktyg.

  www.tetrako.com

  Det finns lite filmer på hemsidan som är spännande att se.

  Se andra tillverkare här >>>
  Senast ändrad av PO; 2016-11-01, 14:19.

  Kommentera


  • #3
   Gelsläckmedel Hydrex

   Hydrex är ett släckmedel som bildar en kletig, några millimeter tjock hinna på ytorna det sprutas på. Den består till 99,3% av vatten och övriga 0,7% är ett plastpulver som har extremt bra vattenbindande egenskaper.

   Ovanstående egenskaper medför att man vid en inomhusbrand kan lägga på vatten som stannar kvar i det varma gaslagret och att man har en ytkylning som varar betydligt längre än med vanligt vatten. Vid bränder i skog och mark eller vid risk för brandspridning i eller mellan byggnader kan Hydrex läggas på långt innan branden når fram för att sen fungera brandbegränsande när det behövs.

   Efter en brand torkar resterna av Hydrexen och bilder återigen ett pulver som kan borstas bort från väggar och tak. Om medlet används utomhus landar det på marken och tränger inte ner till grundvatten eller liknande såvida det inte landar direkt i brunnar eller andra ledningar ner i grundvattnet. På marken avdunstar sedan vattnet efterhand och plasten bryts ner i solljus till koldioxid och vatten på cirka tre veckor.

   Hydrex kan blandas som pulver i förväg eller direkt i en tank när det ska användas, 7 kg till 1000 liter vatten. Det finns också som vätskekoncentrat och kan då blandas med hjälp av befintlig mixerutrustning på samma sätt som skum eller andra tillsatsmedel.

   Tillverkaren av Hydrex är Oeko-tec i Tyskland. www.oeko-tec.de/pages/en/hydrex.html
   Svensk återförsäljare är Saveco, www.saveco.se

   Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

   Kommentera


   • #4
    Förevisning av släckmedel i brandbegränsande syfte

    Vi tänkte visa upp att det finns släckmedel som kan läggas på brännbara fasader som fördröjer brandspridning. Något i stil med gamla tiders brandsegel eller skumsegel med proteinskumvätska.
    Vår förhoppning var att de fyra släckmedel vi visade skulle ha bättre egenskaper än om man bara sprutade på vanligt vatten.

    Nu ställde vädret till det för oss vilket medförde att antändningen av strålningspanelerna blev extremt olika för de fem uppställningarna. Det blåste ca 12 meter per sekund vilket var tillräckligt kraftigt för att blåsa ut en av panelerna och fördröja antändning på vissa paneler. Vissa saker blev dock vad vi hoppades. Klicka på bilden för större storlek

Namn:	    forevisning.jpg
Visningar:	693
Storlek:	48,9 kB
ID:   	43414


    På ovanstående bild syns hur ojämn antändningen blev. Här ser vi att på uppställningen i mitten där vi sprutat på rent vatten brinner det enbart på en del av strålningspanelen medan det på tre av de andra panelerna brinner över hela ytan. Längre ner i texten kommer lite mer info om uppställningen.

    Trots förutsättningarna fick vi visat upp fyra olika släckmedel som kan fungera för att fördröja brandspridning till en brännbar fasad. Vi sprutade på släckmedlen samtidigt på alla fem fasad-delarna (som vi ser baksidan på ovan). När släckmedlet var på plats väntade vi ca fem minuter innan antändning av strålningspanelerna. De fyra släckmedel som vi använde var:

    X-fog med 6% inblandning
    X-fog är ett brandimpregneringsmedel och släckmedel som egentligen inte är tänkt att använda på det sättet vi visade upp det. I småskaliga försök tidigare visade det sig ha vissa brandbegränsande egenskaper och därför valde vi att ta med det även i denna förevisning. Se mer om x-fog här >>>

    Hydrex, 0,7% inblandning
    Hydrex är ett superabsorberande plastpulver som binder vätska och färdigblandat har en konsistens ungefär som tapetklister. Så länge det finns vatten kvar i det som sitter på väggen har det också en kylande effekt. Hydrex är samma typ av plastpulver som används för att binda fukt i tomatodlingar eller i golfgreener och är med andra ord ganska miljövänligt. Läs mer om det här >>>

    Miraculum Fire, 20% inblandning
    Miraculum fire är ett gelsläckmedel som också används som brandimpregnering. Miraculum Fire är främst tänkt för att skapa begränsningslinjer vid bränder i skog och mark men fungerar även på fasader. Läs mer här >>>

    CAFS - torrskum, One-Seven, 0,3% inblandning
    CAF som torrskum har en förmåga att klistra fast bättre än när det körs som våtskum. One-Seven har dessutom en väldigt låg procentinblandning skumvätska vilket ger vissa miljöfördelar jämfört skum med högre inblandning. Vid denna förevisning användes cirka 7 milliliter skumkoncentrat. Mer kunskap om CAF finns här >>>


    Uppställningen
    Varje förevisningsmodul bestod av en väggskiva och en strålningspanel och en pilotlåga. Avståndet i bakkant var 20 cm mellan strålningspanelen och väggen medan det i framkant var 75 cm.

    Klicka på bilden för större storlek

Namn:	    uppst1.jpg
Visningar:	479
Storlek:	41,8 kB
ID:   	43415

    Väggen
    På väggskivan var hälften omålad och andra hälften målad med vit fasadfärg. Tanken var att det kan medföra olika vidhäftningsmöjligheter för släckmedlet och att vi på detta viset kan se skillnaderna under försöken. Väggen var byggd av en lastpall där vi lagt till läkt i gliporna för att skapa en vägg av typen lock-läkt. Alla pallarna var lagrade inomhus på samma sätt under lång tid för att de skulle ha samma fukthalt. I ovandelen monterade vi ett litet takutsprång med en ventilationsglipa precis som på vanliga tak.

    Strålningspanelen
    En träfiberskiva skruvades fast på en långpall och stagades upp mot en annan vanlig träpall. Ungefär en halvtimma före antändning dränktes den in med miljödiesel genom att det sprutades på med en oljespruta. Vi la på 10 lager som sögs in i träskivan. Vid antändning la vi på diesel/bensin, 90/10, i form av ett ett kryss med en vanlig tryckspruta. Detta skedde precis före antändning för att inte bensinen skulle dunsta. Antändning skedde med gasolbrännare. Det var viktigt att inte bara tända på ett ställe utan försöka antända flera ställen.

    Pilotlågan
    Vi gjorde en pilotlåga i form av ett metallrör med igensvetsad botten samt en träfiberskiva som veke. Röret fylldes med diesel och träfiberskivan som passade i röret var dränkt med diesel innan den sattes på plats. Träfiberveken stack upp cirka fyra centimeter ur röret. Pilotlågan fästes i bakkant och lågan var ungefär en centimeter från fasaden. Antändning skedde direkt efter att strålningspanelen antänts.
    Syftet med pilotlågan var att simulera glöder som flög mot väggen. Om man inte använder pilotlågan blir resultatet extremt slumpartat då antändningen troligen sker av en sticklåga från strålningspanelen.

    Slutsats
    Med tanke på väderförhållande går det att dra ännu mindre slutsatser än om det varit bra väder. Men jag vågar påstå att det går att fördröja brandspridning med hjälp av att lägga på släckmedel i förväg. I vissa fall ger det en riktigt bra effekt. Under försöken innan skadeplatskonferensen var det flera tillfällen när vi inte lyckades antända fasaden på grund av att den var belagd med ett släckmedel. Vid andra försök när vi sprutat släckmedel på nederdelen och inte överdelen av fasaden antändes enbart överdelen vilket också visar att det fungerar. För att kunna välja det ena medlet framför det andra skulle man dock behöva göra många försök med olika variabler. Det skulle vara spännande om det blev gjort något examensarbete eller forskning på denna typ av metod och släckmedel.

    Förberedande försök
    Vi proveldade och använde samma släckmedel i försök i brandlabbet på Lunds Tekniska Högskola. Rapporten efter dessa försöken är bifogad i detta inlägg. Det vi var intresserade av var tiden till antändning, men det blev även vissa intressanta resultat vad gäller flamspridningshastighet om det väl antänder.
    Senast ändrad av PO; 2016-10-26, 08:03.

    Kommentera


    • #5
     Film på gelsläckmedel som inte kan nå grundvattnet, Hydrex

     Jag har gjort en liten video som visar hur gelsläckmedlet Hydrex fungerar. Det jag specifikt ville titta på var om det kan förgifta brunnar eller nå grundvattnet när det används för att skydda utsidan på byggnader. I filmen visar jag först hur det funkar, sen hur det stannar på markytan och inte når ner till brunnar eller grundvatten, och sist hur man blandar det.
     Har du frågor eller synpunkter så kommentera gärna här så ska jag reda ut dem.     Svensk leverantör är Saveco, www.saveco.se

     Nyckelord: släckvatten
     Senast ändrad av PO; 2017-09-12, 10:55.

     Kommentera


     • #6
      Nytt släckmedel väldigt bra för att hindra brandspridning, AVD - 2018

      Jag gjorde ett småskaligt test för att testa AVD som brandbegränsare. Det vill säga ett medel att lägga på en fasad man vill skydda innan branden hunnit dit. Nu är AVD egentligen tänkt för att släcka bränder i Litiumjonbatterier, men jag blev väldigt nyfiken på att se hur det kunde hantera andra situationer.

      AVD är en blandning mellan väldigt finfördelad vermikulit, som är en mineral, och vatten. När det brinner bildar vermikuliten en skyddande hinna som förhindrar antändning under längre tid än de övriga produkterna jag testade. Så även om det bara är ett litet försök så känns det som en lovande produkt att lära sig mer om. Och kanske att fundera på i vilka andra applikationer man skulle kunna använda den. Precis som Hydrex stannar Vermikulit på markytan och går inte ner i grundvatten.

      Observera att tiderna i filmen inte är verkliga eftersom jag snabbspolar i vissa sektioner. Sammanlagd tid för försöken är ca 15 minuter per styck. Utkiken har inte fått något betalt för att göra dessa försöken.      Leverantör i Sverige är HouseGuard: www.housegard.com/pro/avd

      Kommentera


      • PO
       PO skriver
       Ändra kommentar
       Tillverkaren av AVD säger att 0,25 mm är en lagom tjocklek på ett lager för att förhindra brandspridning. En liter räcker då till ca 4 kvadratmeter vilket medför att deras 4,8 liters släckare räcker till 15-20 kvadratmeter.

     • #7
      Tillsatsmedel med miljöprofil för att hindra brandspridning, Burnblock

      Burnblock är ett tillsatsmedel till släckvatten som hindrar brandspridning. Det innehåller enbart komponenter som finns naturligt i miljön och man anser därför att det inte är ett miljöskadligt tillsatsmedel. Produkten används också som miljövänlig brandimpregnering.

      Läs mer här: http://burnblock.com/active-fire-fighting/


      Kommentera


      • #8
       AVD på utsidan av fasad vid huseldning, Höglandet - 2018

       Ännu en eldning som visar på att AVD har spännande egenskaper som hindrar brandspridning. Jag kan inte förklara resultatet nedan för det känns inte som att det borde göra någon nytta när man påför på detta viset men bilderna talar ändå sitt tydliga språk.

       I samband med en huseldning testade man AVD genom att lägga det på utsidan av en trävägg. Detta fyllde ingen praktisk nytta utan syftet med det var att se hur AVD fungerade.
       Klicka på bilden för större storlek Namn:	    image002.jpg Visningar:	1 Storlek:	813,7 kB ID:   	53562

       Det intressanta är vad som händer sedan. AVD på utsidan förhindrar den delen av väggen som var besprutad med AVD att brinna förrän sist av allt på byggnaden. I bilden nedan ser man att den enda väggdelen som står kvar när allt annat brunnit ner är den som var täckt med AVD på utsidan.

       Klicka på bilden för större storlek Namn:	    img06.png Visningar:	1 Storlek:	2,49 MB ID:   	53564

       Nu var detta bara ett försök som inte har repeterats. Men det känns ändå som ytterligare ett bevis för AVDs ypperliga förmåga att hindra brandspridning.

       Jag har skrivit mer om AVD här: https://www.utkiken.net/forum/dokume...9894#post49894
       Senast ändrad av PO; 2019-03-29, 11:31.

       Kommentera


       • #9
        Storskaliga försök med brandbegränsande släckmedel, Utkiken - 2020

        Under 2019 var jag inblandad i storskaliga eldningar för att se på brandbegränsande släckmedel i större skala. Några slutsatser kan man dra av försöken. Inget revolutionerande men ändå intressant. Till exempel att tillsatsmedel som bildar ett släckmedelslager på en yta ger en rejäl prestandaökning på vattnet. Men även att vatten, när man kan lägga på det kontinuerligt är väldigt bra.

        Kommentera


        • #10
         Nytt gelsläckmedel, Strong Water - 2022

         Strong Water är ett gelsläckmedel som doseras in i vattnet vid pumpen och påstås vara mindre toxiskt än skum och de tillsatsmedel som används vid skogsbränder i USA idag.

         https://strongwatertech.com/index.html

         Kommentera

         widget_php_title_defaultvalue

         Kollapsa

         Working...
         X