Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.
Kategori Ämnen Inlägg Senaste inlägg
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olyckor i samband med rökdykning.
Ämnen: 94 Inlägg: 117
94 117
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat när radiokommunikation under rökdykning inte fungerar.
Ämnen: 7 Inlägg: 7
7 7
Rapporter om tillbud och olyckor som går att härleda till vatten- eller andra släcksystem och deras ingående komponenter
Ämnen: 30 Inlägg: 39
30 39
Rapporter om tillbud och olyckor som går att härleda till pumpar och motorsprutor eller användning av dessa.
Ämnen: 5 Inlägg: 7
5 7
I detta ämne samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid arbete på tak.
Ämnen: 11 Inlägg: 16
11 16
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid arbete från stege eller höjdfordon samt rapporter som handlar om stegutrustning och höjdfordon.
Ämnen: 28 Inlägg: 40
28 40
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid insatser i särskilda objekt
Ämnen: 4 Inlägg: 4
4 4
I detta forum samlas dokument som beskriver tillbud och olyckor som inträffat under övningar när man eldat
Ämnen: 26 Inlägg: 36
26 36
rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat i samband med larm till automatiska brandlarm, som ej varit brand.
Ämnen: 4 Inlägg: 5
4 5
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid bränder i olika typer av fordon.
Ämnen: 7 Inlägg: 9
7 9
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid larm på bränder utomhus, i det fria eller i mindre, fristående objekt.
Ämnen: 8 Inlägg: 11
8 11
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid larm på bränder när en Förstainsatsperson, FIP, eller ett ensamt befäl gör sin inledande insats.
Ämnen: 0 Inlägg: 0
0 0
Ämnen: 3 Inlägg: 3
3 3
Tillbuds- och olycksfallsrapporter för händelser som inträffat vid insatser "brand i byggnad" och där de inte passar i andra kategorier.
Ämnen: 50 Inlägg: 66
50 66

Senaste inlägg

Kollapsa

Working...
X