Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.
Kategori Ämnen Inlägg Senaste inlägg
Rökdykning
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olyckor i samband med rökdykning.
Ämnen: 122 Inlägg: 153
122 153
Rökdykarradio
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat när radiokommunikation under rökdykning inte fungerar.
Ämnen: 11 Inlägg: 11
11 11
Slang, slangsystem, släcksystem, armatur, skumsläckning
Rapporter om tillbud och olyckor som går att härleda till vatten- eller andra släcksystem och deras ingående komponenter
Ämnen: 35 Inlägg: 45
35 45
Pumpar och motorsprutor
Rapporter om tillbud och olyckor som går att härleda till pumpar och motorsprutor eller användning av dessa.
Ämnen: 5 Inlägg: 7
5 7
Takarbete
I detta ämne samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid arbete på tak.
Ämnen: 15 Inlägg: 22
15 22
Stegmateriel och arbete från stege eller höjdfordon
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid arbete från stege eller höjdfordon samt rapporter som handlar om stegutrustning och höjdfordon.
Ämnen: 39 Inlägg: 56
39 56
Insats i särskilda objekt
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid insatser i särskilda objekt
Ämnen: 4 Inlägg: 5
4 5
Eldning under övning
I detta forum samlas dokument som beskriver tillbud och olyckor som inträffat under övningar när man eldat
Ämnen: 35 Inlägg: 49
35 49
Automatlarm ej brand
rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat i samband med larm till automatiska brandlarm, som ej varit brand.
Ämnen: 4 Inlägg: 5
4 5
Brand i fordon
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid bränder i olika typer av fordon.
Ämnen: 11 Inlägg: 13
11 13
Brand i det fria
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid larm på bränder utomhus, i det fria eller i mindre, fristående objekt.
Ämnen: 11 Inlägg: 14
11 14
FIP-insatser
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid larm på bränder när en Förstainsatsperson, FIP, eller ett ensamt befäl gör sin inledande insats.
Ämnen: 0 Inlägg: 0
0 0
Ämnen: 7 Inlägg: 9
7 9
Brand i byggnad, övrigt
Tillbuds- och olycksfallsrapporter för händelser som inträffat vid insatser "brand i byggnad" och där de inte passar i andra kategorier.
Ämnen: 59 Inlägg: 78
59 78

Senaste inlägg

Kollapsa

widget_php_title_defaultvalue

Kollapsa

Working...
X