Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.
Kategori Ämnen Inlägg Senaste inlägg
Ämnen: 15 Inlägg: 29
15 29
Ämnen: 4 Inlägg: 6
4 6
Tillbud brand
Rökdykning
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olyckor i samband med rökdykning.
Ämnen: 131 Inlägg: 166
131 166
Rökdykarradio
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat när radiokommunikation under rökdykning inte fungerar.
Ämnen: 11 Inlägg: 11
11 11
Slang, slangsystem, släcksystem, armatur, skumsläckning
Rapporter om tillbud och olyckor som går att härleda till vatten- eller andra släcksystem och deras ingående komponenter
Ämnen: 38 Inlägg: 48
38 48
Pumpar och motorsprutor
Rapporter om tillbud och olyckor som går att härleda till pumpar och motorsprutor eller användning av dessa.
Ämnen: 5 Inlägg: 7
5 7
Takarbete
I detta ämne samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid arbete på tak.
Ämnen: 15 Inlägg: 23
15 23
Stegmateriel och arbete från stege eller höjdfordon
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid arbete från stege eller höjdfordon samt rapporter som handlar om stegutrustning och höjdfordon.
Ämnen: 38 Inlägg: 55
38 55
Insats i särskilda objekt
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid insatser i särskilda objekt
Ämnen: 4 Inlägg: 5
4 5
Eldning under övning
I detta forum samlas dokument som beskriver tillbud och olyckor som inträffat under övningar när man eldat
Ämnen: 39 Inlägg: 55
39 55
Automatlarm ej brand
rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat i samband med larm till automatiska brandlarm, som ej varit brand.
Ämnen: 4 Inlägg: 5
4 5
Brand i fordon
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid bränder i olika typer av fordon.
Ämnen: 13 Inlägg: 15
13 15
Brand i det fria
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid larm på bränder utomhus, i det fria eller i mindre, fristående objekt.
Ämnen: 12 Inlägg: 21
12 21
FIP-insatser
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid larm på bränder när en Förstainsatsperson, FIP, eller ett ensamt befäl gör sin inledande insats.
Ämnen: 0 Inlägg: 0
0 0
Ämnen: 12 Inlägg: 14
12 14
Brand i byggnad, övrigt
Tillbuds- och olycksfallsrapporter för händelser som inträffat vid insatser "brand i byggnad" och där de inte passar i andra kategorier.
Ämnen: 61 Inlägg: 83
61 83
MM
av MM
Tillbud Räddning och kem
Arbete med räddningsverktyg
Rapporter om tillbud och olycksfall vid arbete med olika typer av räddningsverktyg.
Ämnen: 22 Inlägg: 29
22 29
Rappelering, Självnedfirning
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid rappelering.
Ämnen: 9 Inlägg: 11
9 11
Keminsats, kemutbildning
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat i samband med insatser mot farligt gods eller vid övning i den typen av insats
Ämnen: 14 Inlägg: 19
14 19
Tåg, spårtrafik och elbussar
Rapporter om tillbud och olycksfall som har med tåg och annan spårgående trafik att göra samt fordon som drivs av extern elektricitet.
Ämnen: 16 Inlägg: 27
16 27
Motorsågsarbete
Rapporter om tillbud och olycksfall vid arbete med motorsåg.
Ämnen: 6 Inlägg: 7
6 7
Övrigt, räddning
Rapporter om tillbud och olycksfall vid övrigt räddningsarbete
Ämnen: 10 Inlägg: 11
10 11
Tillbud vatten och sjö
Vattendykning och ytlivräddning
I detta ämne samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat i samband med vattendykning eller ytlivräddning.
Ämnen: 40 Inlägg: 50
40 50
Båt och sjö
rapporter om tillbud och olycksfall som har med båtar och sjöfart att göra.
Ämnen: 8 Inlägg: 10
8 10
MM
av MM
Tillbud operativt övrigt
Alarmering, anspänningstid, före avfärd
I detta ämne samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat under den korta tidsperioden från larmet gått till dess brandbilen är på väg mot händelsen.
Ämnen: 8 Inlägg: 9
8 9
Radiokommunikation
Tillbud och olycksfall där radioutrustningen eller radiosystemet fallerat.
Ämnen: 4 Inlägg: 4
4 4
Våld och hot
I detta forum samlas rapporter och dokument om tillbud och olycksfall som handlar om våld och hot mot personal. Förutom räddningstjänstrelaterat hot och våld tas även rapporter från sjukvård och polis med där erfarenheter kan användas av räddningstjänsten.
Ämnen: 59 Inlägg: 65
59 65
Tunga eller besvärliga lyft, fall och feltramp
Rapporter om tillbud och olycksfall beroende på tunga och/eller besvärliga lyft.
Ämnen: 31 Inlägg: 32
31 32
Smitta och smittspridning
rapporter om tillbud och olycksfall som har med smitta och smittspridning att göra.
Ämnen: 27 Inlägg: 85
27 85
Övriga tillbud och olycksfall
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inte tillhör andra ämnesgrupper. Om det dyker upp flera likartade tillbud i denna gruppen skapas en ny grupp för ämneskategorin.
Ämnen: 33 Inlägg: 42
33 42
Tillbud på väg och vid körning
Arbete på väg
I detta ämne samlas tillbuds- och olycksfallsrapporter som har med arbete på väg att göra.
Ämnen: 45 Inlägg: 55
45 55
Fordon
I detta ämne samlas tillbuds- och olycksfallsrapporter som har med fordonsproblem att göra.
Ämnen: 9 Inlägg: 10
9 10
Utryckningskörning
Rapporter om tillbud och olycksfall vid utryckningskörning i räddningstjänstsituationer.
Ämnen: 88 Inlägg: 98
88 98
Terrängfordon
Rapporter om tillbud och olyckor som inträffat i samband med användande av terrängfordon.
Ämnen: 11 Inlägg: 14
11 14
Framförande av fordon, Ambulans och Polis
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olycksfall där utryckningsfordon, dock ej brandfordon, varit inblandade.
Ämnen: 22 Inlägg: 22
22 22
Framförande av fordon, ej räddningstjänst
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olyckor som inträffat när man kört med fordon, och det ej varit larm.
Ämnen: 18 Inlägg: 18
18 18
Tillbud, ej operativt
Fystest, idrott
Rapporter om olycksfall och tillbud som har inträffat under fystest och idrott.
Ämnen: 32 Inlägg: 33
32 33
Stationsarbete, återställning av materiel
I detta forum samlas tillbuds och olycksfallsrapporter som har med stationsarbete att göra
Ämnen: 42 Inlägg: 50
42 50
Brandstation och byggnader
Rapporter om tillbud och olycksfall som har med brandstation och andra byggnader och anläggningar som räddningstjänsten ansvarar för.
Ämnen: 16 Inlägg: 21
16 21
Fordon
I detta forum samlas tillbuds och olycksfallsrapporter som har med fordon att göra som inte är körningsrelaterat
Ämnen: 23 Inlägg: 30
23 30
Tillbud övrigt
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett i tjänst men som inte går att härleda till annan kategori ovan.
Ämnen: 36 Inlägg: 46
36 46
Utländska tillbuds- och olycksfallsrapporter
Tillbud och olycksfall i utlandet
Utländksa rapporter om tillbud och olycksfall
Ämnen: 6 Inlägg: 6
6 6

Senaste inlägg

Kollapsa

Annonser

Kollapsa

Working...
X