Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.
Kategori Ämnen Inlägg Senaste inlägg
Ämnen: 15 Inlägg: 27
15 27
Ämnen: 3 Inlägg: 5
3 5
Tillbud brand
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olyckor i samband med rökdykning.
Ämnen: 94 Inlägg: 117
94 117
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat när radiokommunikation under rökdykning inte fungerar.
Ämnen: 7 Inlägg: 7
7 7
Rapporter om tillbud och olyckor som går att härleda till vatten- eller andra släcksystem och deras ingående komponenter
Ämnen: 30 Inlägg: 39
30 39
Rapporter om tillbud och olyckor som går att härleda till pumpar och motorsprutor eller användning av dessa.
Ämnen: 5 Inlägg: 7
5 7
I detta ämne samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid arbete på tak.
Ämnen: 11 Inlägg: 16
11 16
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid arbete från stege eller höjdfordon samt rapporter som handlar om stegutrustning och höjdfordon.
Ämnen: 28 Inlägg: 40
28 40
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid insatser i särskilda objekt
Ämnen: 4 Inlägg: 4
4 4
I detta forum samlas dokument som beskriver tillbud och olyckor som inträffat under övningar när man eldat
Ämnen: 26 Inlägg: 36
26 36
rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat i samband med larm till automatiska brandlarm, som ej varit brand.
Ämnen: 4 Inlägg: 5
4 5
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid bränder i olika typer av fordon.
Ämnen: 7 Inlägg: 9
7 9
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid larm på bränder utomhus, i det fria eller i mindre, fristående objekt.
Ämnen: 8 Inlägg: 11
8 11
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett vid larm på bränder när en Förstainsatsperson, FIP, eller ett ensamt befäl gör sin inledande insats.
Ämnen: 0 Inlägg: 0
0 0
Ämnen: 3 Inlägg: 3
3 3
Tillbuds- och olycksfallsrapporter för händelser som inträffat vid insatser "brand i byggnad" och där de inte passar i andra kategorier.
Ämnen: 50 Inlägg: 66
50 66
Tillbud Räddning och kem
Rapporter om tillbud och olycksfall vid arbete med olika typer av räddningsverktyg.
Ämnen: 16 Inlägg: 21
16 21
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat vid rappelering.
Ämnen: 6 Inlägg: 7
6 7
Rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat i samband med insatser mot farligt gods eller vid övning i den typen av insats
Ämnen: 11 Inlägg: 16
11 16
Rapporter om tillbud och olycksfall som har med tåg och annan spårgående trafik att göra samt fordon som drivs av extern elektricitet.
Ämnen: 13 Inlägg: 22
13 22
Rapporter om tillbud och olycksfall vid arbete med motorsåg.
Ämnen: 4 Inlägg: 4
4 4
Rapporter om tillbud och olycksfall vid övrigt räddningsarbete
Ämnen: 9 Inlägg: 9
9 9
Tillbud vatten och sjö
I detta ämne samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat i samband med vattendykning eller ytlivräddning.
Ämnen: 31 Inlägg: 41
31 41
rapporter om tillbud och olycksfall som har med båtar och sjöfart att göra.
Ämnen: 4 Inlägg: 5
4 5
Tillbud operativt övrigt
I detta ämne samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat under den korta tidsperioden från larmet gått till dess brandbilen är på väg mot händelsen.
Ämnen: 6 Inlägg: 6
6 6
Tillbud och olycksfall där radioutrustningen eller radiosystemet fallerat.
Ämnen: 4 Inlägg: 4
4 4
I detta forum samlas rapporter och dokument om tillbud och olycksfall som handlar om våld och hot mot personal. Förutom räddningstjänstrelaterat hot och våld tas även rapporter från sjukvård och polis med där erfarenheter kan användas av räddningstjänsten.
Ämnen: 44 Inlägg: 48
44 48
Rapporter om tillbud och olycksfall beroende på tunga och/eller besvärliga lyft.
Ämnen: 10 Inlägg: 10
10 10
rapporter om tillbud och olycksfall som har med blodsmitta att göra.
Ämnen: 15 Inlägg: 16
15 16
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inte tillhör andra ämnesgrupper. Om det dyker upp flera likartade tillbud i denna gruppen skapas en ny grupp för ämneskategorin.
Ämnen: 23 Inlägg: 29
23 29
Tillbud på väg och vid körning
I detta ämne samlas tillbuds- och olycksfallsrapporter som har med arbete på väg att göra.
Ämnen: 31 Inlägg: 40
31 40
I detta ämne samlas tillbuds- och olycksfallsrapporter som har med fordonsproblem att göra.
Ämnen: 5 Inlägg: 6
5 6
Rapporter om tillbud och olycksfall vid utryckningskörning i räddningstjänstsituationer.
Ämnen: 71 Inlägg: 80
71 80
Rapporter om tillbud och olyckor som inträffat i samband med användande av terrängfordon.
Ämnen: 8 Inlägg: 9
8 9
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olycksfall där utryckningsfordon, dock ej brandfordon, varit inblandade.
Ämnen: 22 Inlägg: 22
22 22
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olyckor som inträffat när man kört med fordon, och det ej varit larm.
Ämnen: 16 Inlägg: 16
16 16
Tillbud, ej operativt
Rapporter om olycksfall och tillbud som har inträffat under fystest och idrott.
Ämnen: 20 Inlägg: 21
20 21
I detta forum samlas tillbuds och olycksfallsrapporter som har med stationsarbete att göra
Ämnen: 30 Inlägg: 38
30 38
Rapporter om tillbud och olycksfall som har med brandstation och andra byggnader och anläggningar som räddningstjänsten ansvarar för.
Ämnen: 10 Inlägg: 14
10 14
I detta forum samlas tillbuds och olycksfallsrapporter som har med fordon att göra som inte är körningsrelaterat
Ämnen: 10 Inlägg: 15
10 15
Rapporter om tillbud och olycksfall som skett i tjänst men som inte går att härleda till annan kategori ovan.
Ämnen: 13 Inlägg: 21
13 21
Utländska tillbuds- och olycksfallsrapporter
Utländksa rapporter om tillbud och olycksfall
Ämnen: 3 Inlägg: 3
3 3

Senaste inlägg

Kollapsa

Working...
X