Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.
Kategori Ämnen Inlägg Senaste inlägg
Alarmering, anspänningstid, före avfärd
I detta ämne samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inträffat under den korta tidsperioden från larmet gått till dess brandbilen är på väg mot händelsen.
Ämnen: 6 Inlägg: 6
6 6
Radiokommunikation
Tillbud och olycksfall där radioutrustningen eller radiosystemet fallerat.
Ämnen: 4 Inlägg: 4
4 4
Våld och hot
I detta forum samlas rapporter och dokument om tillbud och olycksfall som handlar om våld och hot mot personal. Förutom räddningstjänstrelaterat hot och våld tas även rapporter från sjukvård och polis med där erfarenheter kan användas av räddningstjänsten.
Ämnen: 46 Inlägg: 50
46 50
Tunga eller besvärliga lyft, fall och feltramp
Rapporter om tillbud och olycksfall beroende på tunga och/eller besvärliga lyft.
Ämnen: 14 Inlägg: 14
14 14
Blodsmitta
rapporter om tillbud och olycksfall som har med blodsmitta att göra.
Ämnen: 15 Inlägg: 16
15 16
Övriga tillbud och olycksfall
I detta forum samlas rapporter om tillbud och olycksfall som inte tillhör andra ämnesgrupper. Om det dyker upp flera likartade tillbud i denna gruppen skapas en ny grupp för ämneskategorin.
Ämnen: 23 Inlägg: 29
23 29

Senaste inlägg

Kollapsa

Working...
X