Det är inte alltid så enkelt att veta vem man ska prata med för att uppmärksamma en statlig myndighet på att det finns saker som behöver utvecklas. Eller för den delen att berätta om något man utvecklat som borde kunna användas av fler. Jo jag vet, i det senare fallet är Utkiken också en möjlighet för att sprida kunskap.

Men förslagslådan som finns är ett verktyg som skulle kunna bli riktigt bra. Skriver man in ett förslag där så kommer det att finnas med i samtalen på MSB:s enhet för brand och räddning. Jag har gjort några intervjuer med både MSB och WIN. De senare är de som driver förslagslådan.

Det skulle vara en utmärkt kvällsövning att systematiskt spåna fram saker som skulle kunna bli bättre, utan att för den skull gå in på några lösningar. Nu är det inte problem med schemaläggning, eller andra lokala frågor som lådan ska användas till. Utan teknik, metod, förebyggande brandskydd etc man tänker på.

Se filmen här:


Länk till sajten att lämna in förslag på ut​vecklingsbehov: