Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.
Kategori Ämnen Inlägg Senaste inlägg
Lagen om skydd mot olyckor
I detta forum samlas domar som har med Lagen om skydd mot olyckor att göra.
Ämnen: 21 Inlägg: 46
21 46
Lag om brandfarlig och explosiv vara
Domar som har med Lagen om brandfarlig och explosiv vara att göra.
Ämnen: 5 Inlägg: 5
5 5
Sotning och brandskyddskontroll
Domar som handlar om sotning och brandskyddskontroll.
Ämnen: 1 Inlägg: 5
Senaste inlägg: Sotning av egen fastighet
1 5
PO
av PO
Räddningskostnadsnämnden
I detta forum samlas utlåtanden från Räddningskostnadsnämnden.
Ämnen: 37 Inlägg: 37
37 37
Plan- och Bygglagen
I detta forum samlas domar som har med Plan- och Bygglagen att göra.
Ämnen: 8 Inlägg: 9
8 9
Trafik och utryckning
I detta forum samlas juridisk information som har med trafik i förhållande till beredskap och utryckning att göra.
Ämnen: 2 Inlägg: 5
2 5
Miljöbalken
I detta forum samlas domar som har med Miljöbalken att göra.
Ämnen: 6 Inlägg: 16
6 16
Administration och personalfrågor
Domar som har med administration- och personalfrågor att göra
Ämnen: 11 Inlägg: 23
11 23
Brottsmål-brand och skadegörelse
Domar från brottsmål som har med brand och annan skadegörelse/sabotage att göra.
Ämnen: 12 Inlägg: 16
12 16
Övriga domar och beslut
Domar och myndighetsbeslut som på något sätt kan vara intressanta för räddningstjänsten.
Ämnen: 56 Inlägg: 99
56 99
Justitieombudsmannen
I detta forum finns intressanta utlåtande från Justitieombudsmannen. (Jo,jag vet att inte JO tillhör domstolarna. Det passar dock ganska bra här.)
Ämnen: 25 Inlägg: 63
25 63
Riksrevisionsverket
I detta forum finns intressanta utlåtande från Riksrevisionsverket.
Ämnen: 7 Inlägg: 10
7 10
Statliga utredningar
I detta forum samlas statliga utredningar.
Ämnen: 42 Inlägg: 175
42 175
Konkurrensverket
I detta forum finns intressanta utlåtande från Konkurrensverket.
Ämnen: 3 Inlägg: 3
3 3
Integritetsskyddsmyndigheten
I detta forum finns intressanta utlåtanden och beslut från Konkurrensverket.
Ämnen: 1 Inlägg: 2
1 2
Andra juridiska tolkningar
I detta forum finns intressanta tolkningar av diverse lagstiftningar.
Ämnen: 1 Inlägg: 3
1 3

Senaste inlägg

Kollapsa

widget_php_title_defaultvalue

Kollapsa

Working...
X