En man som uppträdde hotfullt mot räddningstjänstpersonal blev i Lunds tingsrätt dömd för förgripelse mot tjänsteman. Domen medförde både skadestånd...