Riksrevisionen har granskat säkerhetsarbetet i de statliga museérnas samlingsförvaltning. Ett viktigt arbete. Tyvärr verkar man inte ha granskat det...