Val av brandkurva vid inglasade balkonger, EKS

Boverket besvarar en fråga om val av brandkurva för bärverksdimensionering av inglasade...