Är joniserande eller optisk brandvarnare bäst? MSB - 2018

MSB anser att det viktiga är inte vilken typ av brandvarnare man har utan det...