Ett JAS-plan havererade i Blekinge 21 augusti 2018. Störtningen medförde att det på olycksplatsen fanns både kompositmaterial och utsläpp av farliga...