I den samlade insatsen uppvisades vissa brister avseende larmhanteringen, informationsdelningen och kommunikationen samt avseende ledningen och koordineringen...