Under den allmänna motionstiden 2015/16 kom det in cirka 60 yrkanden som har med brandskydd eller räddningstjänst att göra. Även om de flesta fick avslag så finns det till varje yrkande en beskrivning av nuläget som ibland är intressant. Till exempel redogör man för hur brandskyddet för funktionshindrade fungerar.

I det bifogade dokumentet finns bland annat:
  • Brandsäkerhet för funktionshindrade s.9-12
  • Rekrytering och utbildning s. 12-19
  • Jämställdhet och mångfald s. 19-21
  • Nationellt låssystem för vägbommar s.21
  • Översvämningar, skred och naturolyckor s. 22-30
  • Räddningstjänstens befogenheter vid översvämningar s. 30-32
  • Den enskildes ansvar och beredskap s.35
  • Allmän samhällsplikt s. 39-41
  • Rakel s. 47-49
Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil