Regeringen föreslår i den bifogade propositionen okade straff för brott mot tillståndsplikten för explosiv vara. Den föreslagna förändringen är ett led i att bekämpa brottslighet.
Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil