Regeringen har överlämnat en remiss om att kunna göra undantag från byggreglerna i samband med svåra flyktingsituationer.
Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil