Bifogat finns en proposition om att införa en ny kamerabevakningslag som ska ersätta kameraövervakningslagen. Den föreslås gälla från 1 augusti 2018.
Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil