Allmänt meddelande

Kollapsa
No announcement yet.

Nya riskkrav i Plan- och Bygglagen, Lagrådsremiss, 2018-02

Kollapsa
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Visa
Clear All
Nya inlägg

 • Nya riskkrav i Plan- och Bygglagen, Lagrådsremiss, 2018-02

  I ett förslag från Regeringen föreslås förändringar i Plan- och Bygglagen, PBL.
  I lagrådsremissen föreslås två ändringar i plan- och bygglagen. Den ena ändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.
  Den andra ändringen innebär att kommunen i en detaljplan får bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet och som inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller järnväg som är förenlig med detaljplanen.
  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

  Nyckelord: PBL plan- och bygglagen lagrådsremiss
  Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
Working...
X